Opleiding Reiki Practitioner

van reiki beoefenaar naar veelzijdig reiki-therapeut

Reiki Practitioner Opleiding - therapeut

Reiki Practitioner

Reiki is een methode, een spiritueel pad, dat steeds meer beoefenaars kent. Een van de aspecten van Reiki is de mogelijkheid niet alleen jezelf maar ook anderen te behandelen, te helen. Als jer ervoor kiest professioneel te werk te willen gaan, extra technieken te leren die je healings nog meer verdiepen, en krachtiger te werken is de Reiki Practitioner opleiding de aangewezen opleiding.

Voor wie

Als je de 1e en 2e graad Reiki behaald hebt volgens de normen van Usui Shiki Ryoho / Reiki Ryoho. (of bereid bent bijgeschoold te worden tot dat niveau) Hierbij telt alleen de laatste graad!

Inhoudelijk

Als professioneel Reiki Practitioner heb je een aantal vaardigheden nodig; hoe zit het met de overlevering van deze mooie methode, wat is de leer van de grandmasters; het echt scannen van het lichaam, lokaal blokkades oplossen, leren werken met de ki- kracht in ogen en adem, meer invulling geven aan de reiki-principes en adviseren daarin naar de client toe, tot een diepgaande verkenning van de begrippen gezondheid en ziekte en vooral de aardse en spirituele aspecten daarvan. Ook het opsporen van blokkades en ongezonde denk- en voelpatronen maakt deel uit van de opleiding. Het is belangrijk en fijn om het overgrote deel van de opleiding bezig te zijn met reiki en reiki gerelateerde technieken. (en het ondergaan daarvan…)

Opsporen energetische blokkades in het lichaam – Byosen

Bij klachten en aandoeningen zijn er blokkades die het of mede veroorzaken of juist voortkomen uit de klachten en daardoor de cyclus van oorzaak en gevolg versterken. Er bestaat een methodiek om die blokkades op te sporen en ze door diepe en langdurige behandeling op te lossen. Dit heet Byosen. Dit wordt tijdens deze dagen uitgebreid beoefend. De resultaten zijn geweldig!

Reiki en Ki

Ki maakt weliswaar een deel uit van het woord Rei-Ki maar hier gaan we apart werken met het aspect ‘ki’ om de reiki-stroom aanzienlijk te versterken waardoor je resultaten toenemen. Er wordt gewerkt met ki uit de ogen en met ki in de ademhaling, terwijl je aan het behandelen bent.

De zin van ziek zijn

Er bestaat een verband tussen klachten en de manier waarop we leven en denken. Dan hebben we het over diverse “ziekte” processen in relatie tot het Usui systeem als holistische methode en als reflectie van het dagelijks bestaan. Ook komt het zien, herkennen en verwerken van patronen bij jezelf en anderen aan bod.

De illusie van het aardse bestaan

Aandoeningen en klachten van ons lichaam of geest hebben de neiging, door ongemakken, door de dreiging die ervan uit gaat en middels pijn, om iets teweeg te brengen in ons waardoor we ons nog meer te hechten aan het aardse bestaan en ons daarmee feitelijk ‘te vertellen’ dat dat de enige realiteit is. Dat feit alleen al geeft de aandoening weer recht van bestaan. Deel van de taak van de Reiki Practitioner is deze illusie te doorprikken. Tegelijkertijd is het zaak te erkennen wat er zich afspeelt in lichaam en / of geest omdat het een richting aangeeft van de denkpatronen.

Lichaamsontspanning

Een manier -met muziek en tekst- om zowel jezelf als healer en de cliënt te begeleiden in een totale manier van ontspanning.

Echt ontspannen, zowel geest als lichaam, geeft jezelf de beste kansen op blijvende gezondheid en indien nodig: herstel.

Opsporen mentale blokkades en het behandelen ervan met Reiki

Middels een testmethode mentale blokkades (denkpatronen die ons geen goed doen) op sporen, middels een lijst in kaart brengen en vervolgens helen met reiki. In eerste instantie bij onszelf, en daarna bij elkaar. Hiermee kan je jezelf en anderen op krachtige wijze ondersteunen in hun persoonlijke en spirituele groeiprocessen.

Als je hierna echt actief een praktijk gaat voeren, kan je ook gebruik maken van de module gericht op praktijkvoering; omgang met cliënten, klachtenrecht, ethiekcode, praktijkvoering en de administratieve verplichtingen.

Het Usui Reiki Systeem & jij

Hier hebben we het over de beleving van Reiki als onderdeel van je leven, niet zoals het in de boeken staat maar rechtstreeks vanuit het hart! Hierin komt onder andere naar voren:

Reiki Behandelvormen

Alhoewel alle deelnemers al een eerste en tweede graad binnen het Usui systeem van Reiki behaald hebben, vindt er ook informatie-uitwisseling plaats over het hebben van een gezamenlijke beoefening en de eventuele uitzonderingen. Uitgangspunt hierbij is de behandelmethode zoals deze door Hawayo Takata is doorgegeven.

Omgang met cliënten

In het functioneren als erkende Reiki Practitioner komen een aantal eigenschappen naar voren die in feite bij elk mens een rol spelen, maar zeker in de praktijk van een healer een grotere rol opeisen. Daarbij denken we aan empathie, het in tact laten van jouw en andermans energieveld, het herkennen van patronen versus een open geest, praten versus behandelen en de plaats die je zelf in neemt in de relatie behandelaar/cliënt en vooral hoe je die in stand houdt op een ontspannen manier.

Praktijk en presentatie

Hoewel het uiteraard gaat om de manier van werken, om de integerheid naar jezelf, naar Reiki en naar cliënten toe, blijkt er toch een duidelijke verbinding aanwezig te zijn tussen de innerlijke manier van werken en denken, en de manier waarop dit naar buiten toe gepresenteerd wordt. Daarbij spelen inrichting van de behandelruimte, je presentatie en duidelijkheid een grote rol. Een ander belangrijk onderdeel is je “energetische presentatie”. Dat wat er wel is, maar niet uitgesproken wordt. Dat deel van jou dat in je onderbewustzijn leeft en niet direct zichtbaar is met het blote oog maar wel degelijk voelbaar is. Elk mens dus ook elke cliënt voelt dat ook aan.

Praktijkvoering en administratie

Hierbij komen onderwerpen aan bod als intake formulieren, de wet op de persoonsregistratie, de kamer van Koophandel, en het Btw nummer. Dit onderdeel gaat niet over boekhouden zelf, maar heeft betrekking op bepaalde onderwerpen die voor Reiki-Practitioners anders liggen dan voor sommige andere beroepsgroepen.

Na de opleiding

Na afloop van deze training ontvang je een certificaat en ben je Reiki Practitioner binnen het spiritueel pad Usui Shiki Ryoho. Ook kan je, indien je dat wenst, op de lijst van erkende Reiki Practitioners staan van het overkoepelend orgaan Reiki Ryoho. Dan sta je als zodanig vermeld op de website, je hebt de beschikking over ondersteunend foldermateriaal en kunt stichting Reiki Ryoho en het logo gebruiken als duidelijk en herkenbaar referentiekader. De hoge kwaliteit van reiki-beoefening, de heldere erkenning door Reiki Ryoho, de titels, en de aanwezigheid van het klachtenrecht van Reiki Ryoho is een belangrijk referentiekader voor cliënten. De RP training van het Nederlof Centrum is geaccrediteerd door de KTNO, dat wil zeggen dat je de mogelijkheid hebt (niet plicht) om het afrondend traject te volgen tot Paramedisch Natuurgeneeskundige.

 Noot:

Alleen met deze RP opleiding kan je daarna in het register van de beroepsorganisatie Reiki Ryoho.

Stuur mij de brochure (klik hier)

“Stuur

Data

Aanmelden-cursus

 • Locatie: Amsterdam
 • De Reiki Practitioner training kent 8 lesdagen, verdeeld over drie blokken die je in elke volgorde kunt volgen. (dus afhankelijk van het moment van aanmelding start je met het blok die als eerste begint)

Blok 1:

 • Reiki als spiritueel pad, de behandelvormen van Grandmaster Hawayo Takata, omgang mensen, Wet BIG, klachtenrecht en ethiekcode, praktijkvoering zowel praktisch als energetisch.

Blok 2:

 • Scannen lichaam, oplossen lokale blokkades middels Byosen, toepassen in praktijk, werken vanuit een staat van ki met ademhaling, ogen en focus algemeen.

Blok 3:

 • De zin van ziek zijn, de illusie van het ego en van ‘easy & disease’, assisteren in vrij zijn van het ego en analyseren van cliënten. Opsporen en oplossen van mentale blokkades, lichaamsontspanning, kokan ho (reiki massage) reiki principes en adviseren aan de client.

Indeling:

 • 3 blokken van elk 3 of 2 dagen deze kan je volgen in elke volgorde

Voorwaarden:

 • 2e graad gevolgd hebben of voor ingeschreven staan volgens de (echte) Usui-methode.
 • Tip: Als je de Reiki Practitioner opleiding gaat volgen terwijl je de 2e graad niet bij een Reiki Ryoho, Reiki Alliance of NVRM erkende master gevolgd hebt, kan je gebruik maken van ons bijscholing aanbod. Dat is de volledige cursus met een korting van 125,- op basis van je eerdere 2e graad cursus. Deze optie kom je tegen op het aanmeld formulier zodra je de vraag over vooropleiding beantwoord.
 • Sterk advies: (geen plicht) Shin-Do cursus voorafgaand aan blok 2 of eerder

Kosten:

 • € 1295,- (195,- aanbetaling, restbedrag ineens of in 6 termijnen)
 • Opleidingskosten zijn vrij van btw en aftrekbaar.

Tijden:

 • 10.30 – 17.00 uur

Admin. details