Algemene voorwaarden 2010

versie 01 juni 2010 tot 1 sept. 2012