Beleid medewerkers en leraren – maatschappelijk en politiek

Er is een tendens gaande onder bepaalde beroepsgroepen en bepaalde politieke richtingen om een totaal gebrek aan respect voor anderen(en hun mening) tentoon te stellen en zelfs op te roepen tot geweld c.q. dit goed te keuren of te gedogen.

Het is ons inziens wenselijk hierin een richtlijn voor onze medewerkers en leraren te hebben.

We vragen onze medewerkers om

 • Ieders mening op politieke of sociaal-economische gebied te respecteren, dus ook als deze totaal anders is dan de eigen mening.
 • Het concept democratie te respecteren, ook als een andere partij of mening groeit of deel uitmaakt van een regering.
 • Niet op te roepen tot geweld, stalking of welke vorm van intimidatie dan ook naar een individu of (politieke) groep.
 • Bij jezelf naar binnen te gaan en het gevoel te transformeren als je de behoefte voelt om bij collega’s, familie, vrienden of op het schoolplein een gevoel van afkeuring of intimidatie op te roepen, te suggereren of te goedkeuren of ‘er in mee te gaan’ onder het mom van politieke correctheid.

Wij vinden het ontoelaatbaar om

 • Het voorbeeld te volgen van veel z.g. bekende Nederlanders om direct of indirect op te roepen tot geweld of discriminatie of intimidatie jegens andersdenkenden.
 • Positieve discriminatie toe te passen. Ook positieve discriminatie is, hoe goed ook qua intentie, een vorm van discrimineren ofwel onderscheid maken op basis van geloof, huidskleur of een andere persoonlijke eigenschap.
 • Mee te gaan in de oproep van bepaald media en journalisten waarin wordt geridiculiseerd en gelachen om aanslagen of om pogingen daartoe.
 • Een student voor te trekken of achter te stellen op basis van een persoonlijke eigenschap of voorkeur.
 • Een medewerker (leraar of anders) aan te trekken of juist niet op basis van een persoonlijke eigenschap of het ontbreken daarvan, die niets te maken heeft met de benodigde talenten voor de specifieke functie.
 • Het neerzetten van een groep of individu als ‘laag of dom’ of vergelijkbaar.
 • Jezelf of jouw ‘groep’ neer te zetten als een soort übermensch (Gutmensch) ten opzichte van anderen.

We hopen dat

 • Collega onderwijscentra ook bereid zijn om zonder enige discrimerend onderscheid te komen tot een leraar en medewerker samenstelling die een reflectie is van de kwaliteiten en niet van het juist wel of niet vertonen van een bepaalde persoonlijke eigenschap of uiterlijk kenmerk.
 • Bedrijven bij selectie bereid zijn om zonder (voor)oordeel te komen tot de beste persoon voor de job.

Reflectie

Mocht een medewerker/ leraar tot de conclusie komen dat deze het belangrijker vindt om bepaalde medemensen als minderwaardig of juist als superieur te zien of dat te suggereren, dan is Nederlof Centrum niet de plek om je werkzaamheden te verrichten.

noot:

Alhoewel we ons realiseren dat het niet gebruikelijk is om als organisatie een standpunt hierover in te nemen, vinden we het op dit moment belangrijk om deel te zijn van een positieve impuls.

Categorieën

Inloggen Nederlof Academie vernieuwd

Inloggen, uitloggen en beheer verbeterd Per 30 juni 2021 is de website van Nederlof Academie verbeterd qua inloggen en uitloggen. Deze informatie is alleen van toepassing voor de extra leeromgeving van een aantal opleidingen, waaronder de Meditatieleraar opleiding,...

We zijn open!

We zijn open! De cursussen en opleidingen zijn gewoon te volgen. Zowel het KTNO als Rijksoverheid en NRTO geven aan dat het kan en mag! Groepen Er is toestemming tot maximaal 30 personen. Nederlof Centrum heeft ervoor gekozen om de groepen een stuk kleiner te houden....

Verlichting – een prachtig bijproduct van elke opleiding

Verlichting Het begrip verlichting speelt al heel lang een grote rol in ons leven. Eerst prive, al meer dan 15 jaar voordat Nederlof Centrum ontstond. Daarna bij onze beweegredenen om Nederlof Centrum te beginnen 30 jaar geleden en nog steeds als motivatie voor het...