Beleid medewerkers en leraren – maatschappelijk en politiek

Er is een tendens gaande onder bepaalde beroepsgroepen en bepaalde politieke richtingen om een totaal gebrek aan respect voor anderen tentoon te stellen en zelfs op te roepen tot geweld c.q. dit goed te keuren of te tolereren.

Het is ons inziens wenselijk hierin een richtlijn voor onze medewerkers en leraren te hebben.

We vragen onze medewerkers om

  • Ieders mening op politieke of sociaal-economische gebied te respecteren, dus ook als deze totaal anders is dan de eigen mening.
  • Het concept democratie te respecteren, ook als een andere partij of mening groeit of deel uitmaakt van een regering.
  • Niet op te roepen tot geweld, stalking of welke vorm van intimidatie dan ook naar een individu of (politieke) groep.
  • Bij jezelf naar binnen te gaan en het gevoel te transformeren als je de behoefte voelt om bij collega’s, familie, vrienden of op het schoolplein een gevoel van afkeuring of intimidatie op te roepen, te suggereren of te goedkeuren of ‘er in mee te gaan’ onder het mom van politieke correctheid.

Wij vinden het ontoelaatbaar om

  • Het voorbeeld te volgen van veel z.g. bekende Nederlanders om direct of indirect op te roepen tot geweld of discriminatie of intimidatie jegens andersdenkenden.
  • Mee te gaan in de oproep van bepaald media en journalisten waarin wordt geridiculiseerd en gelachen om aanslagen of om pogingen daartoe.
  • Het neerzetten van een groep of individu als ‘laag of dom’ of vergelijkbaar.
  • Jezelf of jouw ‘groep’ neer te zetten als een soort übermensch (Gutmensch) ten opzichte van anderen.

Reflectie

Mocht een medewerker/ leraar tot de conclusie komen dat deze het belangrijker vindt om bepaalde Nederlanders als minderwaardig te zien of dat te suggereren, dat is Nederlof centrum niet de plek om werkzaamheden te verrichten.

noot:

Alhoewel we ons realiseren dat het niet gebruikelijk is om als organisatie een standpunt hierover in te nemen, vinden we het op dit moment belangrijk om deel te zijn van een positieve impuls.