Bredere kijk op therapeuten organisaties

Nederlof Centrum richt zich nu, qua accreditatie van opleidingen en mogelijkheden voor studenten om zich na een opleiding aan te sluiten bij een beroepsorganisatie, wat meer op de C.A.T. en wat minder op alleen de B.A.T.C.

Redenen

 • In de eerste plaats is de BATC steeds duurder geworden (voor de aangesloten therapeut).
 • Daarnaast is het voor zowel de student als voor Nederlof Centrum lastig geworden om te voorspellen wat de koers van de BATC in de toekomst is. De samenwerking tussen de BATC en het accreditatie instituut KTNO is namelijk (voor ons geheel onverwacht) beëindigd. Dit betekent dat wij, als opleiders, de student niet de door ons gewenste 100% zekerheid kunnen verstrekken over aansluiting in de toekomst.
 • De C.A.T. is op dit moment wat stabieler hierin en geeft zowel de student als ons meer zekerheid. De normen zijn nagenoeg identiek. (Noot: zie update onderaan)

Waarom

 • KTNO en BATC hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de nieuw geïntroduceerde mogelijkheden en plichten van het KTNO (zie ook onze mening daarover hierna).
 • Er is ook een verschil van inzicht over de kwaliteitscriteria; de BATC vindt een geheel digitale opleiding (dus zonder praktijk lessen) voor een opleiding voor een therapeutisch beroep, zoals massage, coaching of healing, niet acceptabel. KTNO geeft daar helaas wel accreditatie voor af.

Onze mening

Het KTNO heeft najaar 2019 een groot aantal veranderingen doorgevoerd. Wat ons betreft veranderingen waar we niet blij mee zijn. 

 • Klachtenrecht en kwaliteitsbewaking is iets wat we volledig ondersteunen, maar het lijkt er op dat beide hier gebruikt worden om elke student van elke opleiding en cursus in de database van het KTNO op te nemen en te behandelen als potentiële toekomstige cliënt.
 • De privacy maar ook vrijheid van de student wordt wat ons betreft ernstig aangetast; Nederlof Centrum heeft als visie dat de student ten allen tijde vrij moet zijn en blijven. Tijdens en na een opleiding moet (mag) er wat ons betreft geen enkele verplichting zijn zoals verplichte na- of bijscholing, externe registers of verplichte jaarlijkse verslaggeving over student, onderwijsinstituut of opleiding. Een (therapeuten) beroepsorganisatie kan dat soort verplichtingen uiteraard wel opleggen, maar een accreditatie instituut is exact daarvoor; accrediteren en zou niet op de stoel van een (therapeuten) beroepsorganisatie moeten gaan zitten.
 • Dat de opleiders verplicht zouden zijn elke student extern te registeren (bij het KTNO) gaat ons een stap te ver. Buiten allerlei praktische (privacy) bezwaren druist het in tegen ons gevoel en onze manier van werken.
 • Een geheel digitale of schriftelijk thuisstudie voor een lichaamsgerichte of psychosociale therapie is een ontwikkeling die we ook niet toejuichen, maar was tot op heden geen reden van directe zorg.

Wat betekent dit

 • Dat de BATC per 1 oktober 2019 geen nieuwe erkenningen meer afgeeft via de KTNO. De erkenningen die BATC in het verleden heeft gedaan, hebben daardoor bij het KTNO de status ‘verlopen’ gekregen.
 • Historische data van erkenningen zal bij het KTNO zichtbaar blijven voor bezoekers van de website van het KTNO, vooral omdat hier rechten aan kunnen worden ontleend door therapeuten.
 • De erkenning van de BATC voor reeds geaccrediteerde opleidingen zal gezien onze jarenlange relatie gewoon gecontinueerd zal worden (dat is door hen bevestigd).
 • Nederlof Centrum zal in overleg met de BATC gaan kijken hoe accreditatie in de toekomst zal gaan.
 • KTNO blijft voorlopig nog in de informatie van de opleidingen staan omdat:
  – zij de accreditatie van onze opleidingen hebben verstrekt.
  – deze niet alleen de BATC betreft maar ook een aantal andere organisaties, waaronder de CAT.
  – zij ook accrediteren voor andere organsiaties, vooral als bij- en nascholing voor therapeuten.

Wil je aansluiten bij het C.A.T.

Dit is een makkelijk thema; accreditatie was er al voor de beroepsopleidingen, dus er verandert wat dat betreft feitelijk niets. De accreditatie van het CAT betreft:

 • Paramedisch traject Auratouch healing opleiding
 • Paramedisch traject Meditatieleraar
 • Paramedisch traject RP Reiki Practitioner
 • Paramedisch traject RM Reiki Master
 • Biologika Master

Certificering

 • Het certificaat Paramedisch natuurgeneeskundige / therapeut wordt momenteel nog gewoon door Nederlof Centrum verstrekt als je voldoet aan de eisen van zowel de CAT als de BATC. Dat geeft je de vrijheid om zelf te kiezen.
 • In de toekomst gaan we certificaten verstrekken waar op staat voor welke beroepsorganisatie(s) deze geldig is.

Tot slot

 • We hopen dat KTNO en de BATC er onderling uit komen.
 • Ook hopen we dat het KTNO de recente veranderingen in hun werkwijze als omschreven bij ‘onze mening’ terugdraait.
 • Onze opleidingen zijn bij het KTNO geaccrediteerd voor nog 2 jaar. Als het KTNO de ingeslagen koers besluit vast te houden zullen we deze 2 jaar gebruiken om de accreditatie op een andere manier te regelen.
 • Onze favoriete organisaties waar we de accreditatie aanvragen voor indienen blijven gewoon de CAT en BATC.

Update (18-10-2019)

Er is overleg geweest tussen de CAT en Nederlof Centrum en de accreditatie voor bovenstaande opleidingen voor CAT-collectief loopt, ook voor de toekomst, gewoon door. Deze opleidingen zijn geaccrediteerd voor register 3.

Er is overleg geweest met de BATC: alle bestaande accreditaties lopen gewoon door.

Categorieën

We zijn open!

We zijn open! De cursussen en opleidingen zijn gewoon te volgen. Zowel het KTNO als Rijksoverheid en NRTO geven aan dat het kan en mag! Groepen Er is toestemming tot maximaal 30 personen. Nederlof Centrum heeft ervoor gekozen om de groepen een stuk kleiner te houden....

Verlichting – een prachtig bijproduct van elke opleiding

Verlichting Het begrip verlichting speelt al heel lang een grote rol in ons leven. Eerst prive, al meer dan 15 jaar voordat Nederlof Centrum ontstond. Daarna bij onze beweegredenen om Nederlof Centrum te beginnen 30 jaar geleden en nog steeds als motivatie voor het...

Website aangepast

Onze website is de laatste twee weken aangepast. Wat begon als een kleine aanpassing is uiteindelijk qua indeling en uiterlijk een stuk efficiënter geworden. Het topmenu is vervallen en geïntegreerd in het hoofdmenu. Als je iets zoekt: de hoofdmenu structuur is...