Vragen opleiding cursus administratief

aanmelding, bevestiging, betaling, voorwaarden
Is jullie lesmateriaal op papier of digitaal?

Cursussen:

Lesmateriaal dat bij cursussen wordt verstrekt is op papier. Alleen bij de meditatie 2 daagse wordt er na de cursus een deel digitaal nagestuurd. Dat is digitaal omdat daar ook MP3 muziek bestanden bij zitten die we je graag verstrekken.

Opleidingen:

De volledige syllabus van al onze opleidingen wordt op papier verstrekt. Sommige opleidingen hebben echter een deel aanvullende lesstof digitaal, via een gebruikersaccount voor de de Nederlof Academie.
Dat kan zijn: vragen aanwijzingen voor de volgende les en soms digitale bestanden.

Digitaal omgezet naar papier

Op speciaal verzoek (met een geldige reden…) kan het digitale extra lesmateriaal worden omgezet naar papier en per les worden toegestuurd. Zie daarvoor de andere toelichting op deze zelfde vragen pagina.

Voorbeeld thuisopdracht auratouch opleiding

 

Thuisopdracht opleiding Auratouch Energetisch Healer

Een aantal opleidingen (niet cursussen) maken gebruik van thuisopdrachten om de lesstof te (be)oefenen en te laten bezinken.

Hieronder een voorbeeld van de opleiding AuraTouch Energetisch Healer

 • Les 4 thuisopdracht klik

 

Ik wil opleiding ... volgen maar heb geen internet

De syllabus van elke opleiding wordt volledig op papier verstrekt. Bij sommige opleidingen is er alleen enige aanvullende informatie en zelftoetsing digitaal. Daarvoor is er de aparte Nederlof Academie.

Dat betreft dan:

 1. formulieren uit de lesstof als pdf
 2. vragen over de zojuist afgeronde les, als een soort zelftoetsing
 3. voorbereiding voor de volgende les
 4. soms mp3 (muziek of spraak) bestanden of links naar die bestanden

Internet nodig

Deze extra lesstof kan je inzien middels een apart account voor de Nederlof Academie. Dat account verstrekken wij. De lesstof kan je inzien op elke computer, iPad, tablet en zelfs smartphone. Zonder toegang tot internet kun je de extra digitaal verstrekte lesstof echter niet inzien.

Geen internet

Als je echt een geldige reden hebt, zoals het niet hebben van internet en ook geen kennis of vriend hebt met internet of een bibliotheek waar je tijdelijk toegang hebt tot internet, bieden we daar een oplossing voor. Zie hieronder.

Oplossing:

 1. de formulieren staan ook in de papieren syllabus en kan je kopiëren
 2. je kunt bij aanvang (tegen een kleine vergoeding) vragen of het kantoor je de toetsing na elke afgeronde les per post toestuurt.
 3. Zie bij 2
 4. deze moeten dan naar iemand worden gestuurd die je kent en vertrouwd, die wel toegang heeft tot internet

Extra kosten:

Zie bij de betreffende opleiding bij de Admin details (popup) of er bij de opleiding die je wilt volgen sprake is van digitale aanvullende lesstof, en zo ja, dan staan de kosten voor omzetting naar papier daar ook bij.

Voorbeeld thuisopdracht meditatie opleiding

 

Thuisopdracht opleiding Meditatieleraar

Hieronder een voorbeeld van wat je na een les als thuisopdracht kunt verwachten.

Na ieder blok wordt er van de student verwacht om dagelijks thuis te oefenen alsmede (minimaal) eenmaal samen te oefenen met medestudenten.

 • Er worden tijdens de opleiding oefeningen gegeven die toepasbaar zijn in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld eten met opmerkzaamheid en onderzoek doen naar de invloed van verlangens.
 • Daarnaast worden er na ieder blok nieuwe meditaties geleerd die je als student als ‘formele’ oefening kunt beoefenen (dus bijvoorbeeld aan het begin of het einde van de dag).
 • Een enkele keer wordt er ook een theoretische opdracht gegeven, zoals op 1 A4 uitleggen wat meditatie voor jou betekent. De theoretische opdrachten bevinden zich vooral aan het einde van de opleiding.