Jezelf opwaarderen naar HBO+ zonder nieuwe opleiding

Sinds enige tijd (ruim een jaar) hebben veel zorgverzekeraars de eis dat elke therapeut die wenst dat de cliënt de therapie kan declareren, gecertificeerd is qua medische basiskennis op HBO+ (plato) niveau.

Voor nieuwe studenten is deze regeling duidelijk; je schoolt jezelf op HBO niveau of op HBO+ niveau. Er is keuze. Voor de mensen die voor de definitieve regeling al een diploma medische basiskennis behaald hadden was het uiteraard frustrerend om te horen dat het per 1 januari 2017 opeens niet meer zou voldoen. Daar is nu verandering in gekomen.

Examen zonder opleiding!

Als je je kennis zelf wat ophaalt of een aanvullende module hebt gevolgd, kan je jezelf aanmelden bij de CECZ (Centraal Examineringsinstituut Complementaire Zorg). Na het behalen van het examen ontvang je een certificaat dat je medische basiskennis hebt op HBO+ niveau (plato conform).

Feitelijk kan je je nu dus inschrijven voor een examen zonder verplicht een nieuwe opleiding te volgen. Deze mogelijkheid is geldig voor zowel de studierichting Medische basiskennis als Psychosociale medische basiskennis. Beperkende voorwaarden is wel dat de opleiding niet langer gevolgd is dan 10 jaar gelden. Dus als je het examen in 2015 zou willen afleggen, zou je oorspronkelijke opleiding niet ouder mogen zijn dan 2005. (dit heeft te maken met het feit dat je kennis wel recent dient te zijn…)

Eisen

Wanneer kom je in aanmerking voor de centrale examinering?
Er zijn twee groepen kandidaten die zich kunnen aanmelden voor het centraal examen bij CECZ.

De onderstaande definities komen van de site van de CECZ:

Groep 1 

  • therapeuten die reeds werkzaam zijn in de complementaire zorg en in of na het jaar 2005 een opleiding (of onderdeel van een opleiding) medische of psychosociale basiskennis met succes hebben afgerond. Deze groep hoeft geen opleiding te doen en kan zich direct aanmelden voor het examen. Bij inschrijving voor het examen, dient de deelnemer onderstaande documenten te overleggen:
  • diploma/certificaat van een eerder behaalde (beroeps-)opleiding met medische en/of psychosociale basiskennis;
  • kopie identiteitsbewijs (ook te overleggen bij het afleggen van het tentamen).

Details: Elke kandidaat uit deze groep heeft maximaal twee examenpogingen per examenonderdeel. Indien de kandidaat het examenonderdeel na twee pogingen niet heeft gehaald, dient de kandidaat zich in te schrijven voor een CPION of SNRO-geaccrediteerde opleiding en kan vervolgens alsnog opgaan voor het examen.

Groep 2 

  •  therapeuten die een door CPION of SNRO-geaccrediteerde opleider de opleiding Medische basiskennis en/of Pychosociale Basiskennis hebben gevolgd en deel willen nemen aan het centrale examen. Deze groep kan er ook voor kiezen om bij de opleider zelf examen te doen als de opleider dit aanbiedt. Het advies van de zorgverzekeraars richting opleiders is echter om voor de examinering gebruik te maken van CECZ. Bij inschrijving voor het examen, dient de deelnemer onderstaande documenten te overleggen, zoals:
  • bewijs van inschrijving voor de opleiding Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis bij een door CPION of SNRO-geaccrediteerde opleider.
  • kopie identiteitsbewijs (ook te overleggen bij het afleggen van het tentamen).

Details: Elke kandidaat uit deze groep heeft een onbeperkt aantal examenpogingen per examenonderdeel.

Wanneer:

De examens zullen meerdere keren per jaar worden afgenomen, de eerste keer in of vlak na maart 2015.

Meer informatie:

 http://www.centraalexamineren.nl

Categorieën

Inloggen Nederlof Academie vernieuwd

Inloggen, uitloggen en beheer verbeterd Per 30 juni 2021 is de website van Nederlof Academie verbeterd qua inloggen en uitloggen. Deze informatie is alleen van toepassing voor de extra leeromgeving van een aantal opleidingen, waaronder de Meditatieleraar opleiding,...

We zijn open!

We zijn open! De cursussen en opleidingen zijn gewoon te volgen. Zowel het KTNO als Rijksoverheid en NRTO geven aan dat het kan en mag! Groepen Er is toestemming tot maximaal 30 personen. Nederlof Centrum heeft ervoor gekozen om de groepen een stuk kleiner te houden....

Verlichting – een prachtig bijproduct van elke opleiding

Verlichting Het begrip verlichting speelt al heel lang een grote rol in ons leven. Eerst prive, al meer dan 15 jaar voordat Nederlof Centrum ontstond. Daarna bij onze beweegredenen om Nederlof Centrum te beginnen 30 jaar geleden en nog steeds als motivatie voor het...