Jezelf opwaarderen naar HBO+ zonder nieuwe opleiding

Sinds enige tijd (ruim een jaar) hebben veel zorgverzekeraars de eis dat elke therapeut die wenst dat de cliënt de therapie kan declareren, gecertificeerd is qua medische basiskennis op HBO+ (plato) niveau.

Voor nieuwe studenten is deze regeling duidelijk; je schoolt jezelf op HBO niveau of op HBO+ niveau. Er is keuze. Voor de mensen die voor de definitieve regeling al een diploma medische basiskennis behaald hadden was het uiteraard frustrerend om te horen dat het per 1 januari 2017 opeens niet meer zou voldoen. Daar is nu verandering in gekomen.

Examen zonder opleiding!

Als je je kennis zelf wat ophaalt of een aanvullende module hebt gevolgd, kan je jezelf aanmelden bij de CECZ (Centraal Examineringsinstituut Complementaire Zorg). Na het behalen van het examen ontvang je een certificaat dat je medische basiskennis hebt op HBO+ niveau (plato conform).

Feitelijk kan je je nu dus inschrijven voor een examen zonder verplicht een nieuwe opleiding te volgen. Deze mogelijkheid is geldig voor zowel de studierichting Medische basiskennis als Psychosociale medische basiskennis. Beperkende voorwaarden is wel dat de opleiding niet langer gevolgd is dan 10 jaar gelden. Dus als je het examen in 2015 zou willen afleggen, zou je oorspronkelijke opleiding niet ouder mogen zijn dan 2005. (dit heeft te maken met het feit dat je kennis wel recent dient te zijn…)

Eisen

Wanneer kom je in aanmerking voor de centrale examinering?
Er zijn twee groepen kandidaten die zich kunnen aanmelden voor het centraal examen bij CECZ.

De onderstaande definities komen van de site van de CECZ:

Groep 1 

  • therapeuten die reeds werkzaam zijn in de complementaire zorg en in of na het jaar 2005 een opleiding (of onderdeel van een opleiding) medische of psychosociale basiskennis met succes hebben afgerond. Deze groep hoeft geen opleiding te doen en kan zich direct aanmelden voor het examen. Bij inschrijving voor het examen, dient de deelnemer onderstaande documenten te overleggen:
  • diploma/certificaat van een eerder behaalde (beroeps-)opleiding met medische en/of psychosociale basiskennis;
  • kopie identiteitsbewijs (ook te overleggen bij het afleggen van het tentamen).

Details: Elke kandidaat uit deze groep heeft maximaal twee examenpogingen per examenonderdeel. Indien de kandidaat het examenonderdeel na twee pogingen niet heeft gehaald, dient de kandidaat zich in te schrijven voor een CPION of SNRO-geaccrediteerde opleiding en kan vervolgens alsnog opgaan voor het examen.

Groep 2 

  •  therapeuten die een door CPION of SNRO-geaccrediteerde opleider de opleiding Medische basiskennis en/of Pychosociale Basiskennis hebben gevolgd en deel willen nemen aan het centrale examen. Deze groep kan er ook voor kiezen om bij de opleider zelf examen te doen als de opleider dit aanbiedt. Het advies van de zorgverzekeraars richting opleiders is echter om voor de examinering gebruik te maken van CECZ. Bij inschrijving voor het examen, dient de deelnemer onderstaande documenten te overleggen, zoals:
  • bewijs van inschrijving voor de opleiding Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis bij een door CPION of SNRO-geaccrediteerde opleider.
  • kopie identiteitsbewijs (ook te overleggen bij het afleggen van het tentamen).

Details: Elke kandidaat uit deze groep heeft een onbeperkt aantal examenpogingen per examenonderdeel.

Wanneer:

De examens zullen meerdere keren per jaar worden afgenomen, de eerste keer in of vlak na maart 2015.

Meer informatie:

 http://www.centraalexamineren.nl

Categorieën

Website aangepast

Onze website is de laatste twee weken aangepast. Wat begon als een kleine aanpassing is uiteindelijk qua indeling en uiterlijk een stuk efficiënter geworden. Het topmenu is vervallen en geïntegreerd in het hoofdmenu. Als je iets zoekt: de hoofdmenu structuur is...

Nieuwsbrief mei 2020 – we gaan weer open

Nieuwsbrief mei 2020 Vanaf 1 juni fysiek open Hoe werkt dat, weer open Extra cursuszaal Waar is nog plek We gaan weer fysiek open Nederlof Centrum is de laatste maanden open gebleven, maar het was beperkt tot administratie, vragen, webinars verzorgen, lesdata plannen...