wettelijke detailsmeditatie cursus
Duur cursus / opleiding:2 dagen, contactonderwijs
Door leraren:Nederlof Centrum
Kwalificatiehbo 13 uren
Soort opleiding:niet formeel onderwijs, praktijkvaardigheden
Vereiste vooropleiding:geen
Doelstelling:meditatietechnieken voor praktijk
Studiebelasting:n.v.t.
Kosten per lesjaar:n.v.t.
Kosten totaal:€ 225,- incl. btw
Btw vrijstelling:ja
Lesmateriaal:vooraf verstrekt
Copyright lesmateriaal:Nederlof Centrum
Eigendomsrecht lesmateriaal:Nederlof Centrum
Door student aan te schaffen:n.v.t.
Toets of examen:dagen beide bijwonen
Indien ja, door:n.v.t.
Indien ja, kosten:n.v.t.
Herexamen mogelijk:n.v.t.
Indien ja, kosten:n.v.t.
Cursus/opleiding normen:Nederlof Foundation
Ontheffingen:n.v.t.
Minimaal aantal deelnemers:geen, gaat eigenlijk altijd door
Bij niet doorgaan:komt weinig voor: verplaatsing
Gemiste lesdag:inhalen, admin. kosten
Lunch / verplicht arrangement:staat bij 'locaties' en op bevestiging
Certificaat of bewijs deelname:bewijs van deelname
Opname in register:n.v.t.
Wettelijke voorwaarden:CRKBO, KTNO
Aanbod is geldig tot:tot bevestiging
SBU (uren):17,5 uren
ECTS: 0,6