Opleiding HBO Paramedisch Therapeut

ontheffing voor een deel van het paramedisch traject

O N T H E F F I N G

Elke ontheffing apart aanvragen

De kosten van de ontheffing €75,- dient te zijn voldaan

Kopie certificaat of verklaring kan je uploaden of per email sturen

Als Nederlof Centrum zonder verder onderzoek echt zeker weet dat de opleiding niet voldoende is, krijg je 50% van de kosten terug gestort.

Na uw aanvraag ontvangt u na 2 tot uiterlijk 6 weken de uitslag.