Opleiding en aftrekbaarheid belasting

Voor particulier en praktijk

Let op: dit is van toepassing tot 01-01-2019

Opleidingen

De opleidingen van Nederlof Centrum vallen onder onze registratie als erkend onderwijs instituut bij het CRKBO.

Dat is belangrijk omdat:

 • A) De opleidingen zijn geheel vrijgesteld zijn van btw (er komt dus geen btw bij, daardoor is het lesgeld van elke opleiding 21% lager)
 • B) De opleiding door de belastingdienst en andere organisaties geaccepteerd is als serieuze opleiding
 • C) De studiekosten voor een bedrijf (ook een eigen praktijk) dan aftrekbaar zijn

Soorten aftrekbaarheid

Ondernemer / zzp’er / eigen praktijk:

 • Als ondernemer of zzp’er kan je de studiekosten aftrekken van je winst.
 • (die zijn dan deel van je bedrijfskosten)
 • Dat scheelt je daadwerkelijk 36% tot 52% van het lesgeld.

Vergoeding door werkgever:

 • Je werkgever mag de opleiding als ‘netto vergoeding’ uitkeren.
 • Daarnaast hanteren veel werkgevers een jaarlijks scholingsbudget die je ook mag gebruiken voor een opleiding of cursus.

In mindering brengen op je aangifte als ‘gewone’ particulier:

 • Als particulier mag je de studiekosten in principe op jouw jaarlijkse aangifte in mindering brengen als studiekosten. Daardoor zakt je belastingaanslag met 36% tot 52% van het lesgeld. Als je in loondienst bent is je loonbelasting meestal al voldaan door de werkgever, en krijgt je het verschil terug van de belastingdienst.
  (de aftrekbaarheid mag je bijna altijd overdragen aan je partner, als dat voordeliger is)
 • Hou er rekening mee dat dit om de zoveel jaar in de begroting van de overheid opnieuw wordt bekeken
 • 2016: lesgeld van onze opleidingen is aftrekbaar van loon- en inkomstenbelasting
 • 2017: lesgeld van onze opleidingen is aftrekbaar van loon- en inkomstenbelasting
 • 2018: lesgeld van onze opleidingen is aftrekbaar van loon- en inkomstenbelasting

Cursussen:

Cursussen zijn voor eigen bedrijf / praktijk aftrekbaar van de belasting als de cursus van toepassing is op jouw vakgebied of dat gaat worden in de nabije toekomst. Anders wordt het gezien als hobby of persoonlijke interesse cursus. Valt verder onder dezelfde regels als een opleiding.

Nota nodig:

Bij een opleiding krijg je standaard altijd een nota, al voor aanvang. Bij een cursus niet altijd. Deze kan je altijd per email opvragen en kan je ook op de bedrijfsnaam laten zetten (ook ls je dat eerder vergeten was).

 

Noot: Hieronder worden meerdere vragen beantwoord, zoals wat je mag aftrekken, wat niet en nog meer aanverwante onderwerpen.

Aftrekbaarheid van studiekosten - voor wie?

Wie mag studiekosten aftrekken van de loon- of inkomstenbelasting?

 • Elke zelfstandige (werkzaam middels eigen bedrijf of zzp’er)
  – de opleiding dient nuttig te zijn voor loopbaan of bedrijf
  – (zie verdere details elders op deze pagina)
 • Als particulier (alleen tot eind 2018)
  – De opleiding dient nuttig te zijn voor loopbaan of toekomstig beroep (je hoeft het niet te gaan uitoefenen)
  – Dan is het aftrekbaar voor iedereen (ministerie bekijkt ieder jaar het budget voor de financiering/aftrek van onderwijs)

Welke cursussen / opleidingen zijn aftrekbaar?

Niet elke cursus die u volgt, is aftrekbaar. Het moet gaan om scholing waarmee u uw beroepskennis op peil houdt of waarmee u uw kansen op de arbeidsmarkt verbetert. Uw kansen op de arbeidsmarkt verbeteren, mag u ruim opvatten; zelfs wanneer u goedbetaald werk hebt en u een studie oppakt voor een beroep waarin u nooit zo veel zult kunnen verdienen als in uw huidige werk, zijn de studiekosten aftrekbaar. Algemene voorwaarde: het opleidingsinstituut moet geregistreerd staan bij het CRKBO. (noot: Nederlof Centrum is CRKBO erkend)

Op welk moment (jaar) mag je het aftrekken?

De beperking is dat zowel studiekosten als direct aanverwante kosten afgetrokken moeten in hetzelfde jaar als de cursus of opleiding zelf betaald is. Dus studiekosten van 2011 mogen niet in aangifte 2012 worden afgetrokken.

Als je lesjaar 1 en lesjaar 2 ineens betaald, mag je dit ook ineens aftrekken.
(let op: het gaat om datum van betaling, niet de dag dat je je inschrijft of geslaagd bent)

Een andere voorwaarde is dat je alleen mag aftrekken als de kosten niet elders worden vergoed, door baas of instantie.

 

Welke bedragen zijn aftrekbaar (minimaal en maximaal)

Uw totale kosten min eventuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van € 250 (peildatum 2013)
De aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven na vermindering van de drempel, is maximaal € 15.000.

Wat scheelt aftrekken van de belasting eigenlijk?

Bij dit voorbeeld gaan we uit van opleidingskosten van €3190,- die in één jaar worden voldaan. Aftrekpost is: € 3190 minus 250,- drempel = € 2940,- Als je in het 42% tarief belasting valt, scheelt je dat daadwerkelijk 1234,80. Als je in het 52% tarief valt scheelt het: € 1538,80,- In welke schijf je ook valt; het scheelt heel veel geld!

Welke cursussen of opleidingen zijn niet aftrekbaar?

Kosten van zeer algemene opleidingen als bloemschikken (behalve als bloemist…) of het behalen van je rijbewijs, zijn meestal niet aftrekbaar omdat ze niet rechtstreeks opleiden om een beroep uit te oefenen. Onze opleidingen zijn wel aftrekbaar.

Cursussen:
Een cursus zoals Reiki of Shin-Do is standaard net aftrekbaar tenzij je kunt waarmaken dat het een daadwerkelijke beroepsmatige bijdrage levert aan het uitoefenen van je werk / beroep

Wat mag wel of niet afgetrokken worden?

Wat mag afgetrokken worden:

 • De cursus of opleiding zelf.
 • Daarnaast alleen verplichte zaken als verplichte lesboeken en vakliteratuur, dvd’s, cd’s, certificering, duurzame goederen die mensen ‘normaliter’ niet aanschaffen, alleen voor uw studie of beroep.
 • Duurzame goederen worden in een aantal jaren b.v. 3 afgeschreven.

Wat mag deels worden afgetrokken:

 • Apparatuur die echt studie-gerelateerd is, zoals een stressmeter die daadwerkelijk alleen voor de studie gebruikt wordt
 • Een behandeltafel die echt nodig is voor de studie.
 • Let op dat dat deze producten langer meegaan dan de studie duurt: een behandeltafel moet je dan b.v. in 4 of 5 jaar afschrijven, dat wil zeggen dat je tijdens een studie van 2 jaar 40% tot maximaal 50% daarvan mag aftrekken.

Wat mag niet afgetrokken worden:

 • Apparatuur die te gemakkelijk voor andere doeleinden kan worden gebruikt en die feitelijk tot de ‘standaard-uitrusting’ van een persoon behoren, zoals computer, tablet, telefoon, printer e.d.

Ook niet aftrekbaar:

 • Reiskosten, verblijfskosten, maaltijden, studiereizen, excursies, rente, inrichting of aanpassing kantoor of studieruimte.

Wie mag de studiekosten aftrekken?

U mag niet alleen uw eigen studiekosten aftrekken maar ook die van uw fiscale partner. Studiekosten horen namelijk bij de aftrekposten die u en uw fiscale partner onderling zo mogen verdelen als u wilt. Stel uw partner heeft een hoog inkomen en u verdient weinig, maar u studeert om hogerop te kunnen komen. Dan is het dus toegestaan dat niet u, maar uw partner de hele aftrekpost studie opvoert, ook al heeft u de studie gevolgd en betaald. (studiekosten van kinderen kunt u niet aftrekken)

Aftrekbaarheid als zelfstandige (bedrijf of zzp)

Als je zelfstandige bent (bedrijf of zzp’er) werkt de aftrekbaarheid als volgt:

 • De opleiding en bijbehorende kosten zijn bedrijfskosten en zijn daarmee geheel aftrekbaar.
 • Hou er rekening mee dat de meeste (erkende) opleidingen vrijgesteld zijn van btw.
 • Je kunt indien gewenst de nota op naam van je praktijk of bedrijf laten zetten.
 • Studiekosten als zelfstandige kent geen minimum of maximum bedrag en geen drempelbedrag.
 • Sommige bijkomende kosten zoals reis- of verblijfkosten kunnen als zelfstandige ook aftrekbaar zijn.

Pin It on Pinterest