Onderstaand artikel heeft vooral betrekking op de complete paramedische trajecten, dus de combinatie van de zelfstandige beroepsopleidingen van Nederlof Centrum zoals Reiki Practitioner, Reikimaster, Aurahealing en Meditatieleraar met voeding en medische basiskennis. Dat heet een Paramedisch Traject.

Anno 2014
Hierbij een overzicht hoe het nu precies werkt qua erkenningen, medische basiskennis (en niveaus daarin) en aansluiting bij de BATC.

Beroepsopleidingen anno 2014
De opleidingen van Nederlof Centrum als Aurahealing, Reiki Practitioner, Reiki Master en de meditatieopleiding waren tot op heden geaccrediteerd en zijn dat nu ook weer.
Er is een positieve aanpassing: (waar vooral reeds aangesloten therapeuten iets aan hebben)
De opleidingen waren bij de KTNO al geaccrediteerd voor de BATC als beroepsopleiding en nu ook als deel-opleiding / bij / nascholing voor de LVNG en de VBAG.

Medische basiskennis anno 2014
De eisen voor de opleidingen medische basiskennis zijn al jaren in beweging en omdat duidelijk toegewerkt werd naar een heldere definitie van de eisen waar zelfs de meest strenge zorgverzekeraar zich in kon vinden hebben we de ontwikkelingen nauwkeurig gevolgd.

De laatste jaren tot medio 2014
De hoogste mogelijkheid was accreditatie op HBO niveau. Dat konden opleidingen zijn met contacturen en opleidingen die schriftelijk gevolgd werden. En elke combinatie daarvan.
Toch was het al bekend dat er een aantal zorgverzekeraars (waaronder de Menzis groep) strengere eisen stelden, alleen was er geen enkele opleiding die daaraan voldeed en ook niet kon voldoen want de eisen waren niet bekend. Een wat vreemde situatie.

Vanaf zomer 2014:
Zorggroep Menzis had enige jaren geleden de universiteit van Leiden gevraagd richtlijnen op te stellen voor een uiterst hoogwaardige opleiding Medische Basiskennis voor beroepsbeoefenaars op hbo/bachelor niveau. De universiteit had hier ook niet meteen de kennis voor in huis en heeft dit uitbesteed aan werkgroep Plato. Deze eisen zijn in de zomer van 2013 gepubliceerd.
De rode lijn is dat er een aanzienlijk hogere eis is qua aantal contact-uren en dat er vanaf nu een instituut is aangewezen, namelijk de CPION, welke:
– de MBK opleidingen vooraf toetst (de student kan zien welke opleiding Plato conform is)
– een landelijk register beheert voor afgestudeerden medische basiskennis op Plato niveau.

Wat betekent dit voor jou als student, healer, therapeut, natuurgeneeskundige:
We beginnen met de 4 groepen therapeuten die de BATC (grootste therapeuten organisatie van Nederland) gedefinieerd heeft:

1) Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut – Plato conform
Multidisciplinaire erkende beroepsopleiding, minimaal 400 docent contact-uren op HBO niveau
(evenredig verdeeld over de 5 pijlers, waaronder ook voeding)
Opleiding Medische basiskennis op niveau Plato (register CPION) of bachelor gezondheidszorg
Ons samenwerkingsverband met de Con Amore opleiding valt hier geheel onder!
Er zijn certificaten aanwezig om te kunnen overleggen

2) Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut
Multidisciplinaire erkende beroepsopleiding, minimaal 400 docent contact-uren op HBO niveau
(evenredig verdeeld over de 5 pijlers, waaronder ook voeding)
Opleiding Medische basiskennis (MBK) op HBO niveau of Psychosociale kennis (PsB)
De opleiding o.a. van Civas (schriftelijk) valt hier onder
Er zijn certificaten aanwezig om te kunnen overleggen

3) Paramedisch Natuurgeneeskundig Vakspecialist (incl. MBK of PsB)
Erkende beroepsopleiding op MBO of HBO niveau (minimaal 80 contact-uren)
(hierbij hoeven niet alle 5 de pijlers aanwezig te zijn, dus een eenzijdige opleiding mag)
Opleiding Medische basiskennis (MBK) op HBO niveau of Psychosociale kennis (PsB)
De opleiding o.a. van Civas (schriftelijk) valt hier onder
Beschikt over de juiste kennis om tenminste één van de vijf natuurgerichte principes (pijlers) volledig aan bod te kunnen laten komen tijdens een behandeling.
Er zijn certificaten aanwezig om te kunnen overleggen
Let op: wij certificeren niet voor dit (lagere) niveau

4) Paramedisch Natuurgeneeskundig Vakspecialist (starter / student)
Erkende beroepsopleiding op MBO of HBO niveau (minimaal 80 contact-uren)
(hierbij hoeven niet alle 5 de pijlers aanwezig te zijn, dus een eenzijdige opleiding mag)
De opleiding met minimaal opgeleid hebben voor één natuurgericht principe/ specialisme.
Opleiding Medische basiskennis (MBK) op HBO niveau of Psychosociale kennis (PsB)
De opleiding o.a. van Civas (schriftelijk) valt hier onder
Beschikt over de juiste kennis om tenminste één van de vijf natuurgerichte principes (pijlers) volledig aan bod te kunnen laten komen tijdens een behandeling.
Er zijn certificaten aanwezig om te kunnen overleggen
Let op: wij certificeren niet voor dit (lagere) niveau

Noot:
Nederlof Centrum verstrekt alleen certificaten voor de twee hoogste niveaus.
De andere twee niveaus vinden wij echt kwalitatief onvoldoende.

Conclusies voor onze studenten:

Paramedisch HBO+ niveau (Plato conform)
Alle vier de Paramedische studierichtingen
Aurahealing
Reiki Practitioner
Reiki Master
Meditatieopleiding
leiden op voor niveau 1 (het hoogste niveau)
Dat wil zeggen dat je een van onze beroepsopleidingen hebt afgerond (Aurahealing, Reiki Practitioner*, Reiki Master of Meditatieopleiding* (* incl. benodigde casusmodules en extra vakkennis) dat je de voedingsmodule behaald hebt en Medische basiskennis Plato conform hebt afgerond of mee bezig bent.

Paramedisch HBO niveau
Alle vier de Paramedische studierichtingen
Aurahealing
Reiki Practitioner
Reiki Master
Meditatieopleiding
leiden ook op voor niveau 2 (een na hoogste niveau)
Dat wil zeggen dat je een van onze de beroepsopleidingen hebt afgerond (Aurahealing, Reiki Practitioner*, Reiki Master of Meditatieopleiding, (* incl. benodigde casusmodules en extra vakkennis) en dat je de voedingsmodule ook hebt afgerond maar dat je in plaats van Medische basiskennis Plato conform kiest voor medische basiskennis hbo niveau.

Eerder al MBK gevolgd
Uitgangssituatie: Je hebt eerder een medische basiskennis gevolgd (en afgerond) die nu niet in de lijst van Plato opleidingen staat bij de CPION.
In de eerste plaats is dat niet raar. Geen enkele opleiding die eerder heel goed aangeschreven stond is zonder aanpassingen in de lijst van CPION gekomen. We hebben het van dichtbij gevolgd en het was echt hard werken, aanpassen, indienen en weer aanpassen tot ze hun accreditatie rond hadden. Dus exact dezelfde opleiding terugzien is onmogelijk.

Indien je opleiding gewoon HBO niveau had:
de situatie bij de BATC is min of meer onveranderd.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden nog, behalve die van Menzis.
Maar dat was eerder ook al zo.
Dit kan je dus gewoon zo houden, in ieder geval voorlopig.

UPDATE: Indien je opleiding gewoon HBO niveau heeft en je wilt upgraden naar Plato conform:
Er zou eerder sprake zijn van upgrade mogelijkheden maar de CPION heeft de opleiding niet toegestaan om upgrade-mogelijkheden te bieden. Studenten die in het landelijk CPION register willen komen te staan dienen echt de gehele opleiding te volgen.  Dus de geboden update mogelijkheden die de verschillend opleiders boden zijn komen te vervallen. 

Eindconclusie:
Als je HBO geschoold bent kan je alles houden zoals het was als je daarvoor kiest. Er is een mogelijkheid dat in de toekomst meer zorgverzekeraars CPION gaan eisen maar dat is niet zeker. Ook zorgverzekeraars hebben een trouwe klanten-basis nodig, en veel daarvan wensen juist vergoedingen van alternatieve / additieve behandelingen.

Verder:
Onze opleidingen zijn per 1 januari 2014 ook weer alle geaccrediteerd
Deze kan je qua medische basiskennis afronden op beide niveau’s, naar wens.

Ik hoop dat je iets hebt aan dit overzicht.

Bas Buis
Research
Nederlof Centrum

Dit Nederlof Centrum artikel kan je ook downloaden als PDF
(bijgewerkte versie d.d. 20-02-2014)

hbo opleidingen nieuws 2014

Categorieën

We zijn open!

We zijn open! De cursussen en opleidingen zijn gewoon te volgen. Zowel het KTNO als Rijksoverheid en NRTO geven aan dat het kan en mag! Groepen Er is toestemming tot maximaal 30 personen. Nederlof Centrum heeft ervoor gekozen om de groepen een stuk kleiner te houden....

Verlichting – een prachtig bijproduct van elke opleiding

Verlichting Het begrip verlichting speelt al heel lang een grote rol in ons leven. Eerst prive, al meer dan 15 jaar voordat Nederlof Centrum ontstond. Daarna bij onze beweegredenen om Nederlof Centrum te beginnen 30 jaar geleden en nog steeds als motivatie voor het...

Website aangepast

Onze website is de laatste twee weken aangepast. Wat begon als een kleine aanpassing is uiteindelijk qua indeling en uiterlijk een stuk efficiënter geworden. Het topmenu is vervallen en geïntegreerd in het hoofdmenu. Als je iets zoekt: de hoofdmenu structuur is...