Aurahealing Opleiding

AuraTouch Energetisch Healer
AuraTouch Energetisch Healer is een unieke opleiding. Aurahealing, chakrahealing en reading (de AuraTouch technieken) zijn gewoon te leren. Er gaat een wereld voor je open! Deze Aurahealing opleiding is uniek in zijn soort en stelt de deelnemer in staat om in 2 jaar tijd een professioneel healer te zijn.
AanmeldenBrochure
Duur: 2 jarige opleiding
Volgende groep start : 18 september 2022
}
Tijden: 10.00-17.00 uur
Locatie: Almere
Aurahealing Opleiding

Aurahealing: iedereen kan het op professionele wijze leren middels deze opleiding

Deze Energetisch chakra- en aurahealing opleiding is uniek in zijn soort en stelt de deelnemer in staat om in 2 jaar tijd een professioneel healer te zijn. Healing kent vele facetten en deze komen in de opleiding allemaal aan bod.

De aura- en chakra healing opleiding besteed aandacht aan: aurahealing (heling middels het aura) de chakra’s, kleuren, sjamanisme en alle geavanceerde technieken van AuraTouch. Deze opleiding maakt het door de praktische opzet en jarenlange ervaring van de leraren echt toepasbaar. Maak de keuze om de kracht in jezelf te vrij te laten komen… Er gaat middels deze opleiding een wereld voor je open.

Wat is healing

Energetisch healen is het helen van de mens middels het helen van het energieveld dat elk mens en dier om zich heen heeft. Daar valt ook onder het helen van het aura veld, de chakra’s, het verwijderen van negatieve energieën en het terughalen van verloren zielendelen.

Elke blokkade en zelfs een blokkade die nog aan het ontstaan is in de vorm van gedachten, emoties en leefpatronen, heeft een directe weerslag op het totale auraveld. Delen worden overactief, verharden of worden juist zwakker en bepaalde chakra’s zijn in of uit balans.

Door het auraveld af te tasten en de chakra’s te analyseren kan de aurahealer elke afwijking in het veld en elk verstoord chakra precies in kaart brengen en daarmee kijken of er verstoringen zijn op fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel gebied.

Na het in kaart brengen worden de energielagen en chakra’s die niet in balans zijn, in een staat van heling gebracht. Vervolgens is een AuraTouch aurahealer in staat om negatieve energieën op te sporen die het menselijk energieveld zijn binnengedrongen. Dit kunnen negatieve patronen zijn die een eigen leven zijn gaan leiden maar vaak zijn het negatieve energieën van mensen en situaties om de persoon heen die op een bepaald moment zijn binnengedrongen, als een virus, en er elke dag weer voor zorgen dat het hele energiesysteem wordt besmet. Vervolgens is het van belang het energieveld te optimaliseren door ook de eventuele verloren zielsdelen terug te halen en opnieuw te implementeren. Dat betekent dat de aurahealer de innerlijke wereld van spiritualiteit binnengaat en op zoek gaat naar stukjes ziel van de cliënt die tijdens extreme situaties en trauma’s achtergebleven zijn.

Healing volgens de principes van AuraTouch is een prachtige methode die alle energetische aspecten van de mens in kaart brengt en heelt.

Het auraveld leren healen zit in een ieder

‘Je leert het menselijk energieveld waarnemen zonder aan te raken, je gaat werken met de chakra’s, analyseert de energielagen en leert elke laag helen. Zelfs het verwijderen van verstorende energieën, repareren van de beschadigde plek en het herstellen van verloren zielsdelen behoort daarna tot je gewone bezigheden’

Aurahealing opleiding & Innerlijke groei

Wij hebben meegemaakt hoe deelnemers binnen een aantal maanden veranderen en hoe er een prachtige energie ontstaat. Wat vooral opvalt is hoe de student in staat blijkt om vanuit een zuivere sereniteit en vanuit een ‘weten’ het auraveld en de chakra’s te voelen en te helen. Op het gebied van persoonlijke groei en qua capaciteit om te healen wordt er in korte tijd een mega-sprong gemaakt! Hiermee is de opleiding niet alleen helend voor de deelnemer zelf en hun cliënten, maar is duidelijk een nieuw bewustzijn ontstaan. Een krachtige staat van zijn waarmee de aurahealer in staat is een helende en liefdevolle bijdrage te zijn voor de omgeving en daarmee het groter geheel: de wereld als samenlevingsvorm.

Voordelen van healing

Het helen van het energieveld op deze manier biedt heling en ondersteuning bij aandoeningen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. In de spreektaal noemt men het vaak het ‘geven van een healing’.
Feitelijk is het veel meer dan dat want na het voltooien van de opleiding bestaat de healing uit:

 • Analyse van energieveld (aura) en chakra’s
 • Inzicht in persoonlijkheid en interactie met omgeving
 • Healing van het auraveld
 • Kleuren in de velden
 • Reparatie van de chakra’s
 • Reading geven over wat je aantrof, met praktische levensstijl adviezen
 • Delen van de persoonlijkheid (getraumatiseerd door gebeurtenissen) repareren en terughalen
 • Sjamanistische spirituele reizen kunnen maken voor de client naar aanleiding van levensvragen

In de praktijk zullen sommigen een aurahealing sessie ondergaan omdat ze weten en voelen dat het ze verder brengt op hun pad van persoonlijke spirituele transformatie, terwijl anderen behandeld wensen te worden omdat ze actief willen werken aan de healing van de eigen emotionele, mentale of fysieke staat van zijn. De Auratouch technieken zijn namelijk ook heel geschikt om mensen te ondersteunen en te helpen om te helen op fysiek gebied. Niet alleen bij lichte aandoeningen maar ook bij de zwaardere aandoeningen is Auratouch de aangewezen manier om iemand te behandelen en bijvoorbeeld de negatieve effecten van vele reguliere therapieën aanzienlijk te verlichten.
Verder brengt de Auratouch methode veelal direct verlichting bij pijn.

Ervaren en zelf helen

Het is meer dan een aurahealing opleiding. Het is twee jaar lang genieten, groeien en ervaren. Je wordt niet alleen aura- en chakra healer maar je hebt ook de gelegenheid om twee jaar lang alles ook zelf te ervaren. De AuraTouch aurahealing / auratouch opleiding is daarmee ook een helend traject voor de healer zelf.

Documentaire Energetisch Chakra- Aurahealing

Onderin kan je een uitgebreide documentaire van Nederland 1 vinden over de ervaringen van 2 mensen met de healingstechnieken van AuraTouch (die je hier ook leert…)  en een interview van RTL.

Aparte website aurahealing opleiding

Er is een aparte website voor deze opleiding: www.auratouch.nl

Data Aurahealing Opleiding

Jaar 1D-1288
0118 sept2022
0209 okt2022
0313 nov2022
0418 dec2022
0515 jan2023
0612 febr2023
0726 mrt2023
0823 apr2023
0921 mei2023
Jaar 2
1025 juni2023
1109 juli2023
1210 sept2023
1308 okt2023
1412 nov2023
1517 dec2023
1614 jan2024
1718 febr2024
1817 mrt2024

Kosten

 • € 3450,- lesgeld totaal
 • opbouw:
  – jaar 1: € 2100,- (aanbetaling € 450,- en € 1650,- restbedrag)
  – jaar 2: € 1350,-
 • Inschrijving is voor de complete opleiding
 • Inclusief. syllabus
 • Geheel vrijgesteld van btw

Betaalwijze

 • Aanbetaling € 450,- te voldoen na ontvangst bevestiging.
 • Restbedrag van 3000,- voldoe je:
  – per lesjaar 30 dagen voor aanvang van het lesjaar
  – restbedrag ineens, 30 dagen voor aanvang van les 1
  – 20 maandtermijnen van € 155,- (kleine admin. toeslag)

Aftrekbaarheid en btw vrijstelling

 • Nederlof Centrum is  CRKBO geregistreerd, dus de opleiding is vrij van btw.
 • Vragen over de aftrekbaarheid belasting klik

Onderwerpen Aurahealing Opleiding

Opbouw aura- chakra healing opleiding

 • negen volle lesdagen per jaar
 • opleiding kent twee lesjaren
 • praktische lesdagen
 • tussentijdse oefenperiode / opdrachten
 • praktisch van opbouw: na elke lesdag kan je het geleerde toepassen
 • Auratouch® technieken
 • Het healing basis deel en het spirits deel zijn een indeling qua onderwerpen (niet lesjaren).

Healing – Basis deel

 • energie en nulpunt energie, theorie vanuit de wetenschap
 • energievelden aanvoelen, dus het aura veld leren ‘lezen’
 • aura-energie leer
 • analyse, reading, van verstoringen in het menselijk energieveld
 • in balans brengen van het aura (healing geven)
 • toevoegen van energie lokaal naar aanleiding van analyse
 • toevoegen van energie algemeen
 • chakra leer
 • effectief balanceren, helen van de chakra’s, in balans brengen
 • chakra’s afwijkingen en beschadigingen in kaart brengen, analyse
 • chakra’s energetisch repareren
 • chakra’s en yin/yang in leefwijze en voeding, lifestyle adviezen geven
 • als reader uitleg en advies kunnen geven
 • karakterstructuren leren kennen en herkennen
 • werken met de verschillende lagen van het auraveld
 • in balans brengen van elke aura laag door deze te helen
 • kleurenleer, aanvoelen verschillen essentie van de frequenties
 • in kaart brengen van de aanwezige kleuren in het auraveld en de verstoringen
 • herstellen van de kleurbalans in het auraveld
 • een scala aan extra technieken, waaronder ook werken met bergkristal
 • een lichte toetsing van je kennis – evaluatie

Healing – Spirits deel

 • basis core-sjamanisme
 • werken met krachtdier essentie
 • leren herstellen krachtdier verbindingen
 • waarnemen van energieën die van buitenaf komen (intrusions)
 • verwijderen van deze verstorende energieën
 • waarnemen van zielsdelen van de cliënt die hij of zij verloren heeft
 • het terugbrengen en opnieuw integreren van deze verloren zielsdelen
 • ‘channeling state’ aanleren
 • channeling beoefenen
 • gebruik van sjamanistische technieken in een westerse praktijksetting
 • wettelijke zaken, tariefstelling, ethiekcode
 • certificering

De AuraTouch opleiding is heel uitgebreid

Je leert het aura (energie) veld analyseren (reading) en helen middels het auraveld, diagnose stellen en het helen van de chakra’s met een tiental technieken om deze energetisch te repareren. De aura kleuren in kaart brengen, werken met spirit-helpers, en sjamanistische technieken zoals binnengedrongen energieën verwijderen tot zelfs het terugbrengen van zielsdelen die de cliënt in zijn of haar leven verloren is.

Meerdere modules (opleidingen) ineen

De opleiding bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen die op zich al een opleiding zijn.

Het eerste blok

 • Wetenschappelijke basis over energie en voelen van energievelden
 • Analyseren (readen) van het energieveld en helen van het energie (aura) veld
 • Energie toevoegen, lokaal en algemeen
 • Chakraleer, analyseren van de chakra’s en veel technieken om deze te balanceren en te repareren

Tweede blok

 • Werken in meerdere lagen van het energieveld
 • Kleurenleer, analyse van kleuren in het auraveld en herstellen van het auraveld
 • Speciale technieken waaronder pijn afdrijven (meteen) bergkristal en meer

Derde blok

 • Meerdere healingstechnieken afkomstig uit het core-sjamanisme
 • Reizen verder dan de wereld zoals we die kennen
 • Krachtdieren opsporen en terugbrengen naar de cliënt
 • Energieën opsporen die in de client zitten en daar niet thuis horen, en deze effectief verwijderen
 • Verloren zielsdelen (door trauma) van de client opsporen en terugbrengen
 • Channeling: een kanaal zijn voor Gidswerk, voor informatie uit andere bronnen

Vierde blok

 • Karakterstructuren gebaseerd op de leer van Wilhelm Reich

Daarnaast aandacht voor:

 • Yin en Yang in de chakra’s en in de levenssfeer / lifestyle adviezen
 • Oefeningen om het geleerde toe te passen
 • Tussenopdrachten om er steeds beter in te worden

De opleiding omvat alles, van het zijn van een magnetiseur tot kleurenhealer, reader, een chakrahealer, sjamanistisch healer en channelaar.

De technieken zijn praktisch en direct toepasbaar

Dit maakt dat iemand die de opleiding heeft afgerond een all-round reader en healer is, die zowel klachtgericht als preventief kan werken op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel gebied. Ook trauma’s van de cliënt, zowel uit het recente verleden als de vroege jeugd, zijn door de aurahealer te behandelen. Kortom, hierna heb je als healer het vermogen om je cliënt actief te assisteren om in een staat van heelheid te zijn.

Voor wie?

Voorwaarden deelname Auratouch opleiding

De basisvoorwaarde om deel te nemen is openstaan voor groei. Verder zijn er geen speciale voorwaarden om in te schrijven.

De omschreven healings-technieken om je client te behandelen hoef je niet al te kunnen om deel te nemen; die leer je juist tijdens de opleiding. Deze opleiding geeft je de kans een echte, geschoolde, krachtige healer te zijn. Alle lesstof die nodig is, is in de opleiding verwerkt.

Diversiteit

Het fijne is dat er altijd een heel diverse samenstelling is qua deelnemers aan de opleiding.

Het is de bedoeling dat je voor de aanvang van de opleiding

 • Shin-Do cursus volgt (of vlak na aanvang)
 • Advies Reiki 1 cursus te volgen (niet verplicht zolang je maar een manier hebt om energie via de handen te kunnen doorgeven)

Shin-Do toelichting

De Shin-Do cursus volgen (weekend-cursus), liefst voor aanvang van het 1e lesjaar. (kan eventueel ook tijdens de 2 a 3 maanden van de opleiding als je op het laatste moment hebt ingeschreven voor aurahealing). Shin-Do is eenvoudig te leren (meer informatie boven bij cursussen)

Reiki toelichting

Reiki is een mooie manier om jezelf te kunnen behandelen, en energie door te geven via de handen. Het mooie van reiki is dat het snel (in een weekend) te leren is, niet afhankelijk is van talent of iets, en dat je het meteen kunt toepassen. Reiki is een advies, geen plicht. Wel raden we aan reiki te volgen bij een degelijk instituut. (meer informatie boven bij cursussen)

Let op: Er is altijd een Shin-Do training enige tijd voor de aanvang van de healersopleiding. Kan eventueel ook tijdens de eerste maanden van de opleiding. Het volgen van de Shin-Do training hoeft er niet vlak voor, het kan ook een aantal maanden of jaren eerder zijn.

Erkenning

Professioneel en herkenbaar

AuraTouch healing is een georganiseerde en heel complete, brede vorm van healing. De methode heeft het woord Aura en het woord Touch in haar naam omdat het auraveld een belangrijk en toegankelijk deel is van de client en Touch omdat we veel meer doen dat dat… AuraTouch gaat veel verder dan alleen het auraveld. Het energieveld, de chakra’s, de lagen, de kleuren, het wezen van de cliënt waaronder zielewerk en gidswerk, het valt alles onder de noemer AuraTouch.

De technieken maken deel uit van een methode, een werkwijze, die AuraTouch heet. Het is een beschermde methode. Een kenmerk van de methode is dat de toegepaste technieken heel ver reiken en diep gaan. Zo beheerst de aangesloten healer technieken om in elke laag van het aura (energieveld) te werken, chakra’s te analyseren en energetisch te repareren, de natuurlijke lading van het veld en elk chakra te herstellen, kleuren te veranderen en een aantal nog geavanceerder technieken om negatieve energieën die niet bij iemand thuis horen te verwijderen, facetten uit de persoonlijkheid die ‘vergeten of onderdrukt’ zijn te stimuleren, en delen van de persoonlijkheid die welhaast verdwenen zijn door een trauma weer terug te brengen en opnieuw te integreren. En dit is maar een deel van wat zij kunnen…

De aangesloten healers zijn duidelijk herkenbaar. Naast uiteraard de kwaliteit van werken, door het gebruik van het logo ‘Professional Aurahealers’, door de beschermde term AuraTouch en middels de vermelding op de website auratouchhealers.nl en aurahealers.nl.

Alle aangesloten healers hebben de tweejarige beroepsopleiding succesvol afgerond en voldoen aan de ethiekcode van AuraTouch.

Certificering

Na afloop van het 2e lesjaar volgt certificering, daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.

Na certificering ben je gecertificeerd AuraTouch Energetisch Healer (ook wel AuraTouch Aurahealer genoemd) en kan je kiezen voor registratie en vermelding in het openbare register.

Dit register is bereiken via de domeinnamen:

 1. auratouchhealers.nl
 2. aurahealers.nl (en .com en .be etc.)
 3. chakrahealers.nl (en .com en .be etc.)
 4. professionalaurahealers.nl (en .com en .be etc.)

Voordelen register

 • Je mag gebruik maken van het beschermde logo Professional Aurahealers.
 • Je mag gebruik maken van het beschermde merk AuraTouch®.
 • Auratouch® en de auratouch technieken zijn beschermd en voorbehouden aan de daarvoor opgeleide healers
 • Vermelding op de website (register) is exclusief voorbehouden aan healers die deze opleiding hebben voltooid
 • Je valt onder een officieel klachtenrecht (wettelijk verplicht en onder de ethiekcode.
 • Auratouch® en de auratouch technieken zijn beschermd en voorbehouden aan de daarvoor opgeleide healers.
 • Vermelding op de website www.auratouchhealers.nl en aurahealers.nl is exclusief voor Auratouch healers.
 • Het logo Professional Healers is beschermd als geregistreerd merk en mag alleen gebruikt worden door de gecertificeerde healers.

Aurahealing--reading-professional-opleiding

Reiki-Ryoho-aangesloten 

Reiki-Alliance-erkend    Reiki Usui Shiki Ryoho zegel  CRKBO register  BATC beroepsorganisatie    KNTO accreditatie

Sunny Nederlof – Supervisie leraren

Sunny Nederlof is al sinds de 70’er jaren bezig met spiritualiteit, sinds de 80’er jaren echt actief op het gebied van bodywork, bio-energetica, natuurgeneeskunde en spiritualiteit. Zij is al ruim 19 jaar actief als spiritueel lerares. Haar dagelijkse bezigheden op dit moment bestaat uit het metafysisch en spiritueel raadgeven en inspireren, het tijdens cursussen delen en overdragen van haar kennis, opleidingen verzorgen in AuraTouch en Reiki en het schrijven van boeken waaronder handboek reiki en het boek van Overvloed.

Sunny Nederlof is mede-oprichter van Nederlof Centrum en grondlegger van AuraTouch en is nog steeds begeleider van de opleiding en van de leraren.

Bas Buis – Supervisie leraren

Bas Buis is vanaf de 80′er jaren actief in de wereld van communicatie en bewoog zich steeds meer richting het metafysische niveau, de werking van energie en energievelden. Dat leidde toen tot de definitieve keuze, voor datgene wat hij nu doet en is. Zijn dagelijkse bezigheden op dit moment bestaat uit het metafysisch en spiritueel raadgeven en inspireren, het tijdens cursussen delen en overdragen van zijn kennis, opleidingen verzorgen in AuraTouch en Reiki en het schrijven van boeken waaronder handboek reiki en het boek van Overvloed.

Hij is mede-oprichter van Nederlof Centrum en grondlegger van AuraTouch en is nog steeds begeleider van de opleiding en van de leraren.

Team leraren

Naast het vaste supervisie-team is er het leraren-team, gespecialiseerd in Auratouch.

AuraTouch leraren team:

 

Admin details

Admin. detailsAuraTouch Energetisch Aura- Chakrahealing
Duur cursus / opleiding:2 jaar (gemiddeld 18-22 maanden)
Aantal lesdagen:18
Door leraren:Nederlof Centrum
KwalificatieProfessioneel Healer
Soort opleiding:niet formeel, beroepsonderwijs
Vereiste vooropleiding:shin-do cursus, reiki 1 advies
Doelstelling:zelfstandig aura- en chakrahealer
Studiebelasting:lesdagen en 3 uur/wk
Kosten:€ 3450,- (aanbetaling, lesjaar 1 en lesjaar 2 samen)
Opbouw:Lesjaar 1: 450 (aanbetaling) + 1650 / Lesjaar 2: 1350
Btw vrijstelling:ja
Lesmateriaal:syllabus (uitgebreid) en extra digitale academie
Geen digitale faciliteiten:met geldige reden kan digitale deel als prints worden aangeleverd. Kosten 195,-
Copyright lesmateriaal:Nederlof Centrum
Eigendomsrecht lesmateriaal:Nederlof Centrum
Door student aan te schaffen:klein materiaal, max. 100,-
Toetsing:tussentijdse toetsmomenten, lichte toets
Indien ja, door:Nederlof centrum
Indien ja, kosten:0,-
Hertoetsing mogelijk:ja
Indien ja, kosten:150,-
Cursus/opleiding normen:Nederlof Foundation / AuraTouch
Ontheffingen:n.v.t.
Minimaal aantal deelnemers:n.v.t. (gaat eigenlijk altijd door)
Bij niet doorgaan:komt weinig voor: verplaatsing
Gemiste lessen:max 3 waarvan max 2 in een lesjaar, alle in te halen bij inhaler.
Verplicht arrangement:staat bij 'locaties' en op bevestiging
Certificaat:bij voldoende lesdagen bijgewoond en voldoende bij toetsing
Opname in register:naar wens register aurahealers.nl
Wettelijke voorwaarden:CRKBO
Aanbod is geldig tot:tot bevestiging
SBU:658 uren
ECTS:23,5
Accreditatie:Register SNF
Accreditatie:Goedgekeurd als deel Paramedisch traject

Pin It on Pinterest