Meditatieleraar Opleiding

Ervaren, leren en professioneel doorgeven
Word Professioneel Meditatieleraar/ begeleider op HBO niveau. Brede scholing, prachtige meditatietechnieken, overgedragen door uiterst ervaren meditatieleraren. Naast dat je wordt opgeleid tot meditatieleraar is deze opleiding ook een spirituele transformatie als het gaat om je eigen proces.
AanmeldenBrochure
Duur: 1,5 jarige opleiding
Volgende groep start : 17 september 2023
}
Tijden: 10.00-17.00 uur
Locatie: Almere
Meditatieleraar Opleiding

Onze breed opgezette meditatieleraar opleiding geeft jou de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen tot een veelzijdig en ervaren leraar in het begeleiden en ondersteunen van mensen op hun levenspad. Individueel en in groepsverband.

We reiken traditionele en moderne meditatietechnieken aan. Deze worden in eerste instantie door jouzelf beoefend en ervaren. Jouw persoonlijke ontwikkeling, je eigen inzicht en ervaring gaan immers de basis vormen van waaruit jij les gaat geven.

De meditatiebeoefening en het uiteindelijk leren lesgeven en begeleiden zullen mede worden ondersteund door belangrijke basisprincipes uit het Boeddhisme. Opmerkzaamheid, Liefdevolle Vriendelijkheid en de 4 Nobele Waarheden over hoe we omgaan met ons lijden.

Tijdens de beoefening van de verschillende meditatietechnieken leer je je eigen hindernissen op te merken, te herkennen en doorgronden waardoor je er anders mee om kunt gaan. Dit zijn vaak dezelfde hindernissen die je tegenkomt in je eigen leven en die jou ervan weerhouden het leven ten volle te omarmen.

Samen met jou en de opleidingsgroep als geheel creëren we een open en veilige omgeving waarin je je de verschillende meditatietechnieken eigen kunt maken en uiteindelijk door kunt geven.

Wat onze opleiding bijzonder maakt is dat we naast de traditionele vormen van mediteren ook Actieve/ Dynamische meditatievormen aanbieden. Een welkome aanvulling voor mensen die graag willen mediteren maar voor wie stilzitten een uitdaging blijft.

Na dit unieke opleidingstraject van 1 ½ jaar ben je als ervaringsdeskundige in staat gevarieerde meditatielessen en programma’s aan te bieden aan groepen en individuen. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een certificaat voor Erkend Meditatieleraar.

De opleiding meditatieleraar bevat o.a.

 • Zitmeditaties
 • Loopmeditaties
 • Mindfulness technieken
 • Vipassana-meditaties
 • Concentratiemeditaties
 • Dynamische meditaties
 • Ademhalingsmeditaties
 • Hart/ Metta meditaties
 • Focussen
 • Kindermeditaties
 • Yoga uit verschillende stromingen
 • Aandachtgerichte oefeningen
 • Diverse ontspanningstechnieken
 • Lichaamswerk
 • Hart Coherentie
 • Theorie waaronder basisprincipes uit het Boeddhisme
 • Leren lesgeven, jouw rol als meditatiebegeleider/leraar
 • Lesopbouw
 • Praktijkvoering

Gastdocenten

 • Yoga nidra
 • Ademcoach
 • Zen boeddhisme

Wierrook - - Meditatieleraar Opleiding

Onze meditatie opleiding is tweeledig

1) Jouw meditatiebeoefening en eigen ontwikkelingsproces

In eerste instantie staat je eigen spirituele ontwikkeling en groei op de voorgrond. Je gaat aan de slag om de aangereikte meditatie- en mindfulness oefeningen ( uit verschillende stromingen) eigen te maken en te verdiepen.
Je krijgt inzicht in je eigen conditioneringen, overtuigingen en hindernissen die jou beletten het leven ten volle te leven. Je wordt een “ervaringsdeskundige”. Jouw eigen beoefening, ervaring en jouw persoonlijke groei gaan de basis vormen voor het uiteindelijk kunnen overdragen van de opgedane kennis.

2) Doceren, begeleiden leren doorgeven

Al jouw opgedane inzichten en ervaringen leer je toe te passen in de praktijk. We reiken je tools aan om deze kennis te kunnen overdragen op groepen en/of individuen. Aandacht wordt besteed aan de lesopbouw, het authentiek blijven als leraar, het creëren van een veilige (les)omgeving, het omgaan met verschillende deelnemers en de praktijkvoering.

Na deze beroepsopleiding ben je Professioneel Allround Meditatieleraar/ begeleider en in staat om:

 • Mensen individueel en in groepsverband te begeleiden/coachen op hun persoonlijke en spirituele pad
 • Jouw kennis toe te passen in een therapeutische praktijk/omgeving of als aanvulling op de reguliere (medische) zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen of hospices etc.
 • Retraites te organiseren en te begeleiden
 • Stiltedagen vorm te geven

Je vaardigheden en kennis in te zetten bij:

 • Bedrijven en hun werknemers
 • Yogascholen
 • Meditatiecentra
 • Spirituele centra

Wat meditatie is:

Meditatie is in essentie “opmerkzaam zijn” zonder oordeel; je bent slechts de toeschouwer. Je opnieuw verbinden met jezelf. Een gevoel van thuiskomen.
Het beoefenen van ‘Opmerkzaamheid’ oftewel ‘Mindfulness’, geeft inzicht in je primaire reactiepatronen. Je beoefent de vaardigheid ‘zijn met dat wat er is’, zonder te willen sturen, regelen of veranderen.

Door opmerkzaamheid én liefdevolle vriendelijkheid te beoefenen en dit te brengen naar het moment, ontstaat er ruimte om de mooie en minder mooie facetten van ons leven onder ogen te zien. Alles wat ruimte en liefdevolle aandacht krijgt, hoe moeilijk ook, wordt inzichtelijk en helder. Het geeft jou een keuze om bewust te handelen of juist niet te handelen. Vanuit daar kunnen oude wonden geheeld worden. Hoe mooi is het om jouw innerlijke rust, geluk, liefde en ontspanning weer te mogen ervaren en ruimte te geven.

Module praktijkvoering

 • Als je een complete professionele (beroeps)opleiding volgt, zoals Reiki Practitioner, Meditatieleraar opleiding, Reiki Master of Auratouch, ontvang je de module praktijkvoering t.w.v 180,-
 • Meer informatie: Klik.

Register meditatieleraren.nl

De site www.meditatieleraren.nl is speciaal voor meditatieleraren die deze opleiding hebben gevolgd. De site geeft informatie over meditatie voor de student en stelt (aankomende) studenten en cliënten in staat een geschikte meditatieleraar te vinden.

Noot: Niet elke afgestudeerde kiest ervoor les te geven, het register is niet verplicht en je kunt elk moment kiezen er wel of niet in te staan.

Data Meditatieleraar Opleiding

Lesjaar 1D-1381
Locatie: Randstaete Almere
1)17 sept2023
2)15 okt2023
3)19 nov2023
4)17 dec2023
5)21 jan2024
6)25 febr2024
7)24 mrt2024
8)21 apr2024
9)26 mei2024
10)16 juni2024
Lesjaar 2
11)14 juli2024
12)15 sept2024
13)13 okt2024
14)10 nov2024
15)08 dec2024
16)12 jan2025
17)09 febr2025

 

Kosten

Kosten & details

€ 3250,- lesgeld, opbouw:
– jaar 1: € 2235,- (aanbetaling € 435,- en € 1800,- restbedrag)
– jaar 2: € 1015,-
Inschrijving is voor de complete opleiding
Inclusief syllabus
Geheel vrijgesteld van btw

Betaalwijze

Aanbetaling € 435,- te voldoen na ontvangst bevestiging.
Restbedrag van 2815,- voldoe je:
– per lesjaar 30 dagen voor aanvang van het lesjaar
– restbedrag ineens, 30 dagen voor aanvang van les 1
– 17 maand termijnen van 170,59 (incl. admin. toeslag)

Onze Meditatiecursus al gevolgd?

Als je de meditatie 2 daagse eerder hebt gevolgd mag je een deel van het lesgeld daarvan in mindering brengen op het lesgeld van de opleiding tot meditatieleraar. (een bedrag van € 125,-)

Nederlof Centrum is een CRKBO geregistreerd instituut dus de opleiding is vrij van btw.
Vragen over aftrekbaarheid: meer info

Lesmateriaal

De lesbijdrage is inclusief lesstof (papieren lesmateriaal)

Module praktijkvoering

Als je deze (beroeps)opleiding volgt, kun je kosteloos de module praktijkvoering volgen.
Meer informatie: zie hier

Alles waar je naar verlangde      

Is hier voor je, op dit moment

Als je maar durft in te ademen

En ‘ja’ te fluisteren                                                

Danna Faulds

 

ZIE DEZE UNIEKE MEDITATIELERARENOPLEIDING NIET ALS ENIGE DOEL MAAR OOK ALS EEN CADEAU AAN JEZELF!

Voor wie?

Vooropleiding
De meditatie opleiding kent geen specifieke vooropleiding.
Deze beroepsopleiding is zowel geschikt voor beginners als gevorderden.

Voorbereiding
Na je aanmelding krijg je enkele oefeningen die je kunt gebruiken om je ervaring met mediteren te vergroten, ook als voorbereiding op de opleiding.

Meditatie cursus

De meditatie cursus bij Nederlof Centrum is ideaal als voorbereiding, om kennis te maken met meditatie.
De kosten daarvan kun je bij de lerarenopleiding voor de helft in mindering brengen.

De opleiding meditatiedocent is op HBO niveau en is geldig als voortraject voor een HBO paramedische opleiding.

Naast dat je wordt opgeleid tot meditatieleraar is deze opleiding ook transformerend als het gaat om je eigen proces.

Erkenning

Certificering

Na afronding van de opleiding volgt certificering.

 • Toetsing en certificering is niet verplicht
 • Er zijn aan certificering geen verdere kosten verbonden

SBU: 797 uren / ECTS: 28,5

Na certificering ben je gecertificeerd Professioneel Meditatieleraar en kan je kiezen voor registratie en vermelding in het openbare register: www.meditatieleraren.nl

Voordelen register

 • Je mag gebruik maken van het beschermde logo (merk)
 • Vermelding op de website (register) is exclusief voorbehouden aan healers die deze opleiding hebben voltooid

Logo Meditatie leraar opleiding
Na certificering kan je kiezen voor het vervolgjaar HBO-paramedisch-therapeut/

 

Reiki-Ryoho-aangesloten 

Reiki-Alliance-erkend    Reiki Usui Shiki Ryoho zegel  CRKBO register  BATC beroepsorganisatie    KNTO accreditatie

Admin details

Admin. detailsmeditatie professional / leraar
Duur cursus / opleiding:2 lesjaren
Aantal lesdagen:17 (lesjaar 1: 10 lessen / lesjaar 2: 7 lessen)
Door leraren:leraren Nederlof Centrum
Kwalificatieprofessioneel meditatieleraar & begeleider
Soort opleiding:niet formeel, beroepsonderwijs
Vereiste vooropleiding:ervaring met meditatie of ons pakket oefeningen
Doelstelling:zelfstandig lesgeven en begeleiden
Studiebelasting:lesdagen en 4 uur / wk
Kosten:€ 3250,- (aanbetaling, deel 1 en 2 samen)
Opbouw:aanbetaling € 435,- / Lesjaar 1 € 1800.- / Lesjaar 2 € 1015,-
Opleiding in delen:opleiding is één geheel
Btw vrijstelling:ja
Lesmateriaal:syllabus en extra digitale lesstof op Nederlof Academie
Geen digitale faciliteiten:met geldige reden kan digitale deel als prints worden aangeleverd. Kosten 195,-
Copyright lesmateriaal:Nederlof Centrum
Eigendomsrecht lesmateriaal:Nederlof Centrum
Door student aan te schaffen:klein materiaal, 100,- tot 175,-
Toets of examen:opdracht jr 2 met goed gevolg afronden
Indien ja, door:Nederlof Centrum
Indien ja, kosten:0,-
Herexamen mogelijk:Ja
Indien ja, kosten:identiek aan kosten inhaal les
Cursus/opleiding normen:Nederlof Foundation
Ontheffingen:n.v.t.
Minimaal aantal deelnemers:12
Bij niet doorgaan:verplaatsing
Missen lessen:totaal max. 2 (niet onmisbare) lessen prive inhalen (kosten) zie bij inloggen.
Lunch / verplicht arrangement:nee, zie ook bij 'locaties'
Certificaat:bij voldoende lesdagen bijgewoond en voldoende bij toetsing
Opname in register:recht opname register meditatieleraren
Wettelijke voorwaarden:CRKBO
Aanbod is geldig tot:tot bevestiging
SBU:797 uren
ECTS:28,5
Accreditatie:Register SNF/KTNO
Accreditatie:Goedgekeurd als deel Paramedisch traject

Pin It on Pinterest