Meditatieleraar

breed georiënteerde meditatie opleiding – ervaren, leren en professioneel doorgeven
Word Professioneel Meditatieleraar en begeleider. Brede scholing, prachtige meditatietechnieken, overgedragen door uiterst ervaren meditatieleraren.
AanmeldenBrochure
Duur: 1,5 jarige opleiding
Volgende groep start op: 30 oktober 2022
}
Tijden: 10.00-17.00 uur
Locatie: Almere
Over de Meditatieleraar

Uniek, degelijk en afwisselend

Het is een uniek traject en omvat een programma dat diep gaat en effectief door te geven is. De opleiding Meditatieleraar stelt je in staat een degelijk, afwisselend en dynamisch programma te bieden tijdens de lessen die je daarna kan geven!

Door opmerkzaamheid én liefdevolle vriendelijkheid te beoefenen en dit te brengen naar het moment, ontstaat er ruimte om de mooie en minder mooie facetten van ons leven onder ogen te zien. Alles wat ruimte en liefdevolle aandacht krijgt, hoe moeilijk ook, wordt inzichtelijk en helder. Het geeft jou een keuze om bewust te handelen of juist niet te handelen. Vanuit daar kunnen oude wonden geheeld worden. Hoe mooi is het om jouw innerlijke rust, geluk, liefde en ontspanning weer te mogen ervaren en ruimte te geven.

Het mooie van meditatie is dat het niet om perfectie gaat. Iedereen op elke leeftijd, met elke achtergrond kan leren mediteren.

De opleiding is breed opgezet, en omvat technieken gericht op algeheel welzijn, therapeutische meditatie, het rustig maken van de geest, het verminderen van fysieke spanning en op het verlichten van bepaalde specifieke klachten en het loskomen van stress.

Vipassana, Mindfulness, Stilte, Ontspanning, Lichaamswerk

De technieken komen uit onder andere Vipassana, Mindfulness, Yoga, Boeddhisme en algeheel lichaamswerk.

De opleiding meditatieleraar bevat onder andere

 • Dynamische meditaties
 • Stilte meditaties
 • Vipassanã-meditatie
 • Ademhalingsmeditaties
 • Specifieke concentratiemeditaties
 • Aandachtsgerichte meditaties/oefeningen
 • Diverse ontspanningstechnieken
 • Focussen
 • Mindfulnesstraining
 • Hart Metta meditatie
 • Kinder meditatie
 • Lichaamswerk
 • Hart Coherentie
 • Stretching
 • Ontspanning gerichte yoga oefeningen
 • Leren lesgeven

Fijn en verdiepend

Deze meditatie opleiding tot meditatie professional / leraar is in eerste instantie mediteren en ervaren. De stilte in jezelf vinden is tenslotte dat wat raakt en dat wat ons terugbrengt… terug van de afleiding, van dat wat iets lijkt te zijn maar nooit is. Het is een pad van ruim 1,5 jaar verdiepen, genieten en verlichten!

Na afronding

Na afronding ben je in staat een breed gamma meditatie technieken toe te passen als:

 • Meditatieleraar voor groepen
 • Coaching / meditatie begeleider in praktijksetting

Dus een alomvattend gebied van praktijk als therapeut, tot begeleiden, coaching en lesgeven.

Voordelen van meditatie

Meditatie is in essentie ontspannen waarnemen zonder oordeel; je bent slechts de toeschouwer. Je ervaart opnieuw verbinding met je innerlijk centrum, het ‘stille midden’, zodat je meer vanuit het ‘hier en nu’ kunt leven.

Het beoefenen van ‘Opmerkzaamheid’ oftewel ‘Mindfulness’, geeft inzicht in je primaire reactiepatronen. Je beoefent de vaardigheid ‘zijn met dat wat er is’, zonder te willen sturen, regelen of veranderen. Je oefent jezelf in het waarnemen vanuit de positie van de toeschouwer, zonder oordeel. Tijdens meditatie wordt niet het bereiken van een doel nagestreefd. De termen goed of fout zijn niet van toepassing. Je kunt iedere keer opnieuw beginnen. De meditatieve gesteldheid overkomt je; je kunt deze gesteldheid niet afdwingen. Meditatie beoefen je om het beoefenen.

Het woord Meditatie wordt gebruikt om de techniek van het mediteren aan te duiden, maar staat ook voor een levensvisie. Mediteren is een manier om naar binnen te gaan, wat zou kunnen duiden op geen contact meer hebben met de buitenwereld, terwijl het dat niet is; meditatie brengt je juist volledig in het hier-en-nu en laat je de wereld helder zien in al haar facetten. Meditatie …… een crescendo……. van stilte

Meditatie is goed voor je

 In deze tijd kent bijna iedereen het fenomeen ‘zich gehaast of gespannen voelen’. Het denken overheerst en verloopt in een hoog tempo. Dit geeft een gejaagd en nerveus gevoel.

De stroom van gedachten die voortdurend in je opkomt, verstoort de innerlijke rust en het contact met je eigen lichaam. De Professioneel Meditatieleraar reikt je technieken aan om deze symptomen te verminderen, Dat kan tijdens individuele sessies of groepstrainingen / cursussen.

In de praktijk betekent dit dat sommigen meditateren omdat ze weten en voelen dat het ze verder brengt op hun pad van persoonlijke spirituele transformatie, terwijl anderen mediteren omdat ze actief willen werken aan hun eigen emotionele, mentale of fysieke staat van zijn.

Meditatie is ook heel geschikt om mensen te ondersteunen om te helen op fysiek gebied. Niet alleen bij lichte aandoeningen maar ook bij de zwaardere aandoeningen is meditatie een mooie ondersteuning, als is het maar om de negatieve effecten van sommige reguliere therapieën aanzienlijk te verlichten. Meditatie kan zelfs verlichting brengen bij pijn.

Naast dat je wordt opgeleid tot meditatieleraar is deze opleiding ook een spirituele transformatie als het gaat om je eigen proces.

Na deze beroepsopleiding ben je een Professioneel Allround Meditatieleraar en begeleider.

Naast de uitgebreide beoefening en kennis van mediteren is er ook begeleiding gericht op lesgeven:

 • Diverse technieken, woordgebruik, non-verbale communicatie, effectiviteit en groepsoverdracht
 • Op therapeutische manier doorgeven aan cliënten / spiritual life-coaching (zowel qua kennis als overdraag technieken)
 • Overdragen aan groepen, spirituele centra, bedrijfsleven (zowel qua kennis als overdraag-technieken)

Module praktijkvoering

 • Als je een complete professionele (beroeps)opleiding volgt, zoals Reiki Practitioner, Meditatieleraar opleiding, Reiki Master of Auratouch, kan je kosteloos de module praktijkvoering volgen.
 • Meer informatie: Klik.

Register meditatieleraren.nl

De site www.meditatieleraren.nl is speciaal voor meditatieleraren die deze opleiding hebben gevolgd. De site geeft informatie over meditatie voor de student en stelt (aankomende) studenten en cliënten in staat een geschikte meditatieleraar te vinden.

Noot: Niet elke afgestudeerde kiest ervoor les te geven, het register is niet verplicht en je kunt elk moment kiezen er wel of niet in te staan.

Data Meditatieleraar

Lesjaar 1D-1258
Locatie: Randstaete Almere
1)30 okt2022
2)20 nov2022
3)10 dec2022
4)21 jan2023
5)26 febr2023
6)25 mrt2023
7)23 apr2023
8)14 mei2023
9)01 jul2023
10)24 sept2023
Lesjaar 2
11)05 nov2023
12)02 dec2023
13)13 jan2024
14)11 febr2024
15)09 mrt2024
16)14 apr2024
17)12 mei2024

Kosten

Kosten & details

€ 3250,- lesgeld, opbouw:
– jaar 1: € 2235,- (aanbetaling € 435,- en € 1800,- restbedrag)
– jaar 2: € 1015,-
Inschrijving is voor de complete opleiding
Inclusief syllabus
Geheel vrijgesteld van btw
Aftrekbaarheid belasting klik

Betaalwijze

Aanbetaling € 435,- te voldoen na ontvangst bevestiging.
Restbedrag van 2815,- voldoe je:
– per lesjaar 30 dagen voor aanvang van het lesjaar
– restbedrag ineens, 30 dagen voor aanvang van les 1
– 17 maand termijnen van 170,59 (incl. admin. toeslag)

Onze Meditatiecursus al gevolgd?

Als je de meditatie 2 daagse eerder hebt gevolgd mag je een deel van het lesgeld daarvan in mindering brengen op het lesgeld van de opleiding tot meditatieleraar. (een bedrag van € 125,-)
Aftrekbaarheid en btw vrijstelling

Nederlof Centrum is een CRKBO geregistreerd instituut dus de opleiding is vrij van btw.
Vragen over aftrekbaarheid: www.nederlofcentrum bij ‘vragen’ of klik

Lesmateriaal

De lesbijdrage is inclusief lesstof (papieren lesmateriaal)

Module praktijkvoering

Als je deze (beroeps)opleiding volgt, kun je kosteloos de module praktijkvoering volgen.
Meer informatie: klik.

Voordelen van Meditatie - klik hier
 • stress verlagend, stress voorkomend, verhoogt de stress tolerantie
 • afname van het risico op een hartinfarct
 • maakt vreedzaam en liefdevol
 • verlaagt de bloeddruk, verlaging van het vegetatieve opwindingsniveau
 • verhoging van het aantal natuurlijke NK-cellen (natural killer cellen) in het bloed
 • verbetering van de immuunrespons
 • verlaging van cortisol- en cholesterolspiegel
 • verbetering van de oxidatieve status
 • ademhaling wordt trager en gelijkmatiger
 • verminderd zuurstofverbruik, verlaging van de hartslag
 • afname van transpiratie
 • verlaagde spanning in skeletspieren
 • verhoogde activiteit van alfacellen in EEG
 • toename van EEG-synchronisatie tussen linker- en rechter hersenhelft
 • stille waakzaamheid, meer efficiëntie en precisie bij het handelen
 • verhoogt helderheid van denken en waarneming, verhoogde concentratie
 • leidt tot meer hartstocht, maakt meditatieve lichamelijk liefde mogelijk (tantra)
 • kan stervensbegeleidend, ofwel een voorbereiding op de dood zijn
 • grotere creativiteit in het werk en vrije tijd
 • bevordert de spirituele ontwikkeling/verlichting
 • ervaring van moeiteloosheid, stroming en harmonie, meer spontaniteit
 • beter contact met vrienden en familieleden
 • activering van spiegelneuronen en daardoor meer empathie
 • transformeren van lijden door middel van mededogen
 • verhoogt waardering, dankbaarheid en liefde
 • maakt ontspannen gewichtsregulering mogelijk
 • meer antilichaampjes na griepinjectie dan niet-mediteerders
 • verlaagt het risico van ontwikkeling van psychische aandoeningen
 • belangrijke factor bij het overwinnen van (levensbedreigende) crises en ziekten, ook met slechte ervaringen vriendschap sluiten
 • zingevend tijdens crises, in palliatieve geneeskunde, bij voorbereiding op operaties
 • ondersteunend bij psychotherapie m.b.t. zelfopheldering, vinding, zelfervaring
 • buitengewone bewustzijnstoestanden, bevordert onbewust materiaal
 • confrontatie met eigen gevoelswereld, gevoel van thuiskomen
 • vriendschap sluiten met zichzelf, vergroot waarneming zonder waardeoordeel
 • opent het receptieve bewustzijn
 • verwekt een welwillende en open instelling tegenover zichzelf
 • wekt soms oneindige vreugde op
 • herstel van evenwicht en oriëntatie
 • isolatie en vervreemding kunnen worden verholpen
 • de tendens tot afzondering, maar mogelijkerwijs ook versterkend
 • richting en kwaliteit van het eigen leven met eigen verantwoordelijkheid beïnvloeden
 • vergroot het vermogen tot zelfmodulatie
 • diepere ervaring van zijn en betekenis
 • dieper begrip voor betekenis en doel van het leven
 • verbetert “eudemonisme”, de weerstand tegen schadelijke invloeden
 • ondersteunt bij de strijd tegen verslaving en andere zelfdestructief gedrag
 • beïnvloedt de levenswandel en stuurt daarmee de epigenetica van ons erfgoed
 • helpt ontspannen, loslaten en laten zijn, wijsheid vinden
 • het hart te openen, liefde voor zichzelf en anderen te ervaren in het nu te ontwaken
 • aanwezig blijven en vrij van verwachtingen zijn
 • oplettendheid in het leven brengen en tot het handelen uitbreiden
 • routinepatronen met bewustzijn ontbinden
 • de mentale bronnen in het eigen helingsproces betrekken
 • onze omgeving opmerkzamer te betreden zonder direct over alles te oordelen
 • dingen accepteren zoals ze zijn, efficiënter omgaan met frustratie
 • overweldigende emoties verwerken, een ruimte bieden voor alle emoties, de eigen gedachten en gevoelens omarmen
 • te ontdekken hoe en welke turbulenties geest en hart bewolken
 • de eigen weerstand tegen dankbaarheid en vergiffenis overwinnen
 • het bewustzijn verruimen, innerlijke weerstanden en gehechtheden opmerken
 • de stroom aan gedachten te kalmeren, focus en flow ervaren
 • een bewuste en heilzame omgang met stress, belasting en uitputting (burn-out) aan te leren, zich meer gecentreerd, meer geaard en evenwichtiger te voelen
 • terug te keren tot inherente toestand van totaliteit
 • de scheiding tussen soma en psyché opheffen
 • meer liefde en verbondenheid voelen, bewuster proeven en ruiken
 • geluksgevoel verhogen, het lichaam onderzoeken
 • ons bevrijden van zelfabsorptie en gedragspatronen
 • energieën verschuiven, emoties in de fantasie uit te leven
 • hulpbronnen van het lichaam te mobiliseren, in de psycho-oncologie, bij de behandeling van kanker
 • verzacht acute en chronische pijnlijke aandoeningen, bronchiale astma, fibromyalgie, hoofdpijn, reumatische aandoeningen, slaapstoornissen, seksuele disfunctie, angststoornissen, depressieve stoornissen, concentratiestoornis/hyperactiviteit, agressief gedrag, verslavingszucht, posttraumatische stressstoornis, stress gerelateerde lichamelijke aandoeningen
 • meditatie heeft meer invloed op pijn dan welke opiaten dan ook. In de pijntherapie-bestrijding heeft meditatie een enorme invloed op pijn, vooral door de afstand die gecreëerd wordt, door het beoefenen van het observeren van de pijn, het getuige zijn, waardoor de identificatie met de pijn wordt verminderd
 • minder moeite hebben met moeilijke situaties
 • hogere niveaus van alfa- en bètagolven
 • verminderde neiging tot piekeren
 • vergroting emotionele stabiliteit
 • verschuiving van activiteit van rechter naar linker hersenhelft
 • verbeterde immuniteitsfuncties
 • observerende zelfopmerkzaamheid
 • helpt je verbinden met het leven
 • je uiten dat wat je leuk vindt, het welbevinden
 • het inzicht dat meditatie schenkt, schept afstand
 • aandacht maakt lichamelijk en geestelijk veel los
 • meditatie is een ja voor alles dat zich aandient
 • meditatie is een niet doen
 • brengt helderheid
 • meditatie schept afstand tussen jou en het verstand
 • meditatie helpt je te verbinden met het leven, te ontdekken, te uiten wat je leuk vindt. Het stimuleert het algemeen welbevinden
 • meditatie heeft meer invloed op pijn dan welke opiaten ook. In de pijntherapie –bestrijding heeft meditatie een enorme invloed op de pijn.– vooral door de afstand die gecreëerd wordt. Door middel van het observeren van de pijn, het getuige zijn
 • bij vrouwen meer verbinding tot de linker- en rechter hersenhelften
 • hersenen wegen 3 pond
 • alle kabels in onze hersenen zijn zo lang dat ze 75 keer om de wereld kunnen, 3 miljoen kilometer

Onderwerpen Meditatieleraar

De opleiding Professioneel Meditatieleraar / docent bestaat feitelijk uit twee onderdelen:

1) Meditatie leren, ervaren en bewustwording

Het leren en beoefenen van geavanceerde meditatietechnieken om nog meer bewust te worden van zowel lichaam als geest, en het dieper contact maken met jezelf en anderen.

2) Doceren, leren doorgeven

Alles wat je zelf ervaart in de opleiding tot meditatiedocent leer je toepassen in de praktijk.

– Het geven van meditatielessen een op een, aan groepen, familie en binnen het bedrijfsleven.

– Als professioneel meditatieleraar kun je de cursisten verschillende vormen van meditatie laten ervaren.

Voor wie?

Vooropleiding
De meditatie opleiding kent geen specifieke vooropleiding (enige ervaring met meditatie is wel gewenst).

Voorbereiding
Na je aanmelding krijg je enkele oefeningen die je kunt gebruiken om je ervaring met mediteren te vergroten, ook als voorbereiding op de opleiding.

Meditatie cursus

De meditatie cursus van Nederlof Centrum is ook ideaal als voorbereiding, om kennis te maken met meditatie.
De kosten daarvan kun je bij de lerarenopleiding voor de helft in mindering brengen.

Deze opleiding meditatiedocent is op HBO niveau en is ook geldig als voortraject voor een HBO paramedische opleiding.

Naast dat je wordt opgeleid tot meditatieleraar is deze opleiding ook transformerend als het gaat om je eigen proces.

Erkenning

Kwalificatie: professioneel leraar, docent

Certificering

Na afronding van de opleiding volgt certificering.

 • Toetsing en certificering is niet verplicht
 • Er zijn aan certificering geen verdere kosten verbonden

SBU: 797 uren / ECTS: 28,5

Na certificering ben je gecertificeerd Professioneel Meditatieleraar en kan je kiezen voor registratie en vermelding in het openbare register.

Dit register is bereiken via de domeinnamen:

 • meditatieleraren.nl
 • meditatieleraren.com
 • meditatieleraren.eu

Overige voordelen register

 • Je mag gebruik maken van het beschermde logo (merk)
 • Vermelding op de website (register) is exclusief voorbehouden aan healers die deze opleiding hebben voltooid

Logo Meditatie leraar opleiding
Ook kan je na certificering kiezen voor het vervolgjaar HBO-Paramedisch Therapeut.

(Zie bij opleidingen en paramedisch traject)

Erkend instituut

CAT collectief
CAT complementair
CRKBO
SNF
KTNO
Reiki Ryoho
Reiki Alliance
GRO Register

 

Reiki-Ryoho-aangesloten   Reiki-Alliance-erkend   KNTO accreditatie    Reiki Usui Shiki Ryoho zegel    BATC beroepsorganisatie    CRKBO register

Admin details

Admin. detailsmeditatie professional / leraar
Duur cursus / opleiding:2 lesjaren
Aantal lesdagen:17 (lesjaar 1: 10 lessen / lesjaar 2: 7 lessen)
Door leraren:leraren Nederlof Centrum
Kwalificatieprofessioneel meditatieleraar & begeleider
Soort opleiding:niet formeel, beroepsonderwijs
Vereiste vooropleiding:ervaring met meditatie of ons pakket oefeningen
Doelstelling:zelfstandig lesgeven en begeleiden
Studiebelasting:lesdagen en 4 uur / wk
Kosten:€ 3250,- (aanbetaling, deel 1 en 2 samen)
Opbouw:aanbetaling € 435,- / Lesjaar 1 € 1800.- / Lesjaar 2 € 1015,-
Opleiding in delen:opleiding is één geheel
Btw vrijstelling:ja
Lesmateriaal:syllabus en extra digitale lesstof op Nederlof Academie
Geen digitale faciliteiten:met geldige reden kan digitale deel als prints worden aangeleverd. Kosten 195,-
Copyright lesmateriaal:Nederlof Centrum
Eigendomsrecht lesmateriaal:Nederlof Centrum
Door student aan te schaffen:klein materiaal, 100,- tot 175,-
Toets of examen:opdracht jr 2 met goed gevolg afronden
Indien ja, door:Nederlof Centrum
Indien ja, kosten:0,-
Herexamen mogelijk:Ja
Indien ja, kosten:identiek aan kosten inhaal les
Cursus/opleiding normen:Nederlof Foundation
Ontheffingen:n.v.t.
Minimaal aantal deelnemers:12
Bij niet doorgaan:verplaatsing
Missen lessen:totaal max. 2 (niet onmisbare) lessen prive inhalen (kosten) zie bij inloggen.
Lunch / verplicht arrangement:nee, zie ook bij 'locaties'
Certificaat:bij voldoende lesdagen bijgewoond en voldoende bij toetsing
Opname in register:recht opname register meditatieleraren
Wettelijke voorwaarden:CRKBO
Aanbod is geldig tot:tot bevestiging
SBU:797 uren
ECTS:28,5
Accreditatie:Register SNF/KTNO
Accreditatie:Goedgekeurd als deel Paramedisch traject

Pin It on Pinterest