Vragen opleiding & cursus administratief

Aanmelding, bevestiging, betaling, voorwaarden

Is Nederlof Centrum een erkend onderwijs instituut?
Ja, wij zijn geregistreerd als een instituut voor (beroeps)onderwijs door het CRKBO en de opleidingen zijn geaccrediteerd door de KTNO. (En daarnaast lid van Reiki Ryoho en de Reiki Alliance)
Hoe kan ik u bereiken, als geinteresseerde of als student?

Als geïnteresseerde via de website middels het meldingsformulier, via email (zie bij adres) en ons voicemail systeem. We reageren altijd.
Als student zijn er meer mogelijkheden: dan staat er in de bevestiging of de stof van les 1 een apart gsm nummer van de leiding/administratie en kan je zelfs direct via email of telefoon contact opnemen met een van de leraren van de betreffende cursus of opleiding. We verzoeken daarin wel normale uren aan te houden en bij bij voorkeur gebruik te maken van email of het meldingsformulier.

Kan ik een cursus of opleiding voor aanvang verplaatsen of annuleren?
Ja, voor aanvang kan je een cursus of opleiding verplaatsen of annuleren. Afhankelijk van het aantal dagen tussen de verplaatsing en de aanvangsdatum is dat kosteloos of zijn er kosten. Hoe eerder je bent, hoe lager de kosten.
Wat zijn de kosten bij verplaatsing voor aanvang van een opleiding?

Dit is een voorbeeld.

Voorbeeld: Meditatieleraar opleiding

Lesgeld:

 • € 3245,- totaal, opbouw:
 • € 435,-aanbetaling / inschrijfgeld
 • € 2560,- restant lesgeld (jaar 1 € 1800,- en jaar 2 € 1000,-)

Moment dat je doorgeeft dat je wilt verplaatsen in dit voorbeeld:

 • Ruim 3 maanden voor aanvang van de opleiding.

Berekening:

 • Kosten verplaatsing meer dan 3 maanden tevoren bij een opleiding: 10% van jaar 1 met een minimum van 50% van de vereiste aanbetaling/inschrijfgeld.
 • In deze situatie komt de 10% niet uit boven 50% van de aanbetaling of inschrijfgeld.
 • Kosten verplaatsing: 50% van € 435,- en is dan € 217,50
 • Er zijn geen verdere kosten.

 

Voorbehoud:

 • Verplaatsing is afhankelijk van een soortgelijke opleiding later en voldoende plek. Anders wordt het een annulering.
 • Dit is een uitleg, het lesgeld wordt regelmatig aangepast en we raden je altijd aan onze complete algemene voorwaarden te raadplegen.

 

Wat zijn de kosten bij annuleren voor aanvang van een opleiding?

Dit is een voorbeeld:

 • Betreft: AuraTouch opleiding

Lesgeld opleiding in dit voorbeeld:

 • € 3435,- totaal, opbouw:
 • € 450,- aanbetaling / inschrijfgeld.
 • Restant lesgeld € 2840,- (jaar 1: € 1642,50 en jaar 2: € 1342,50)

Moment doorgeven annuleren in dit voorbeeld:

 • 2 maanden voor aanvang van de opleiding.

Kosten annulering:

 • 15% over lesgeld jaar 1 met een minimum dat gelijk is aan de aanbetaling/inschrijfgeld.
 • 15% van € 1642,50 is niet hoger dan aanbetaling / inschrijfgeld
 • Kosten zijn dan gelijk aan de aanbetaling / inschrijfgeld, dus € 450,-
 • Verdere kosten: geen
 • Indien de hele opleiding al betaald was krijgt de student € 2840,-  teruggestort.
 • Student ontvangt een aangepaste nota voor alleen de aanbetaling / inschrijfgeld.

 

Voorbehoud:

 • Dit is een uitleg, het lesgeld wordt regelmatig aangepast en we raden je altijd aan onze complete algemene voorwaarden te raadplegen.
Kan ik lesdagen tussentijds verplaatsen?

Tussentijds verplaatsen van een of meerdere lesdagen:

 • Een cursus of opleiding tussentijds verplaatsen is niet mogelijk. Dat is omdat er sprake is van contactonderwijs met een maximum aantal deelnemers waarbij er echt een plek gereserveerd is voor de student. Die plek kan na aanvang niet meer vergeven worden aan een andere student.
 • Bij calamiteiten waarbij de student een deel van de opleiding moet missen kan de student een aanvraag indienen voor het volgen van een aantal lessen in een andere jaargang (groep) van een cursus of opleiding. Honorering hiervan is afhankelijk van de beschikbaarheid van een andere jaargang en van voldoende plek. Hoe meer lesdagen je al gevolgd hebt (dus minder lessen in een andere groep) hoe meer kans dat het kan en hoe lager de kosten.
 • Bij een deel van de lessen volgen in een andere jaargang / groep is het niet altijd mogelijk de digitale lessen die bij de opleiding horen te bewaren. Soms moet je dan ook daarin overnieuw beginnen.
 • Of je nu één lesdag of bijna alle niet kunt bijwonen en in moet halen in een andere groep, de betaling loopt wel gewoon door, dus in het oorspronkelijke betalingsschema (er is geen uitstel).
 • Bij het verplaatsen van een of meerdere lesdagen blijven de algemene voorwaarden hetzelfde.
 • Verplaatsen van een of meerdere lesdagen betekent niet dat de start en einddata van de lesjaren anders worden, ook niet als de laatste dag van een lesjaar in een andere groep wordt gevolgd. Qua algemene voorwaarden blijven de oorspronkelijke lesdata gelden.
 • De kosten van het tussentijds verplaatsen van lesdagen zijn gebaseerd op een percentage van het evenredige deel van het lesgeld (na aftrek van de aanbetaling) of bij een meerjarige opleiding van dat betreffende lesjaar.
 • Lesdagen in vervolg lesjaren mee verplaatsen kent, indien minimaal 60 dagen voor afloop van het lopende lesjaar doorgegeven, lagere verplaatsingskosten.
 • Als er geen mogelijkheid is om de student de lessen later te laten volgen, bijvoorbeeld omdat de opleiding vol is of diezelfde opleiding niet nog eens gegeven wordt, kan er helaas geen gebruik worden gemaakt van de coulance regeling en is er sprake van annulering met de bijbehorende annuleringskosten.

 

Kosten tussentijds verplaatsen van lesdagen

Kosten tussentijds verplaatsen van een of meerdere lessen:

Dit is een voorbeeld. De bedoeling is om uit te leggen hoe de calculatie werkt. De percentages kunnen onderheving zijn aan verandering. De juiste percentages staan altijd in de algemene voorwaarden op deze website. 

 • In dit voorbeeld maakt een student iets mee dat zo ernstig is dat alles na les 10 helaas niet bijgewoond kan worden. De student wil echter niet annuleren en de gemiste dagen alsnog volgen.
 • De lesdagen die verplaatst worden maken deel uit van lesjaar 2. Het lesgeld van lesjaar 2 is € 1342,50.
 • De opleiding wordt een jaar later weer gegeven en er was plek.
 • Berekening kosten: 1342,50 / 9  = € 149,17 * 8 = € 1199,33 * 33% = kosten € 393,80 om alle 8 lessen in een andere groep te kunnen volgen en de opleiding alsnog af te ronden.
 • Als er nog een vervolgjaar zou zijn geweest zouden de verplaatsingskosten daarvan 10% zijn geweest (minimaal 60 dagen voor afloop jaargang ervoor doorgegeven).
Kan ik tussentijds annuleren?

Tussentijds annuleren:

Opleiding (of cursus) korter dan of gelijk aan 1 lesjaar

 • Een opleiding of cursus die korter dan of gelijk is aan 1 lesjaar kent geen mogelijkheid tot tussentijds annuleren, het is te kort om dat te rechtvaardigen.

Meerjarige opleiding

 • Bij een meerjarige opleiding kun je elke vervolg lesjaar annuleren.
 • Daarbij hanteert Nederlof Centrum voor de vervolg lesjaren een laag annuleringskosten percentage.
 • Voorwaarde is dat je dit minimaal 60 dagen voor afloop van het huidige lesjaar per email doorgeeft aan het kantoor. Het kantoor zal dit ook per email aan je bevestigen.
 • Zie ook de algemene voorwaarden. 

Opleiding bestaat uit meerdere, los te boeken, onderdelen

 • Als een opleiding verschillende apart te boeken onderdelen kent, werkt dat als volgt:
 • Bij annulering van een of meerdere onderdelen van een samengesteld traject valt elk onderdeel onder de gewone annuleringsregeling met de bijbehorende annuleringskosten.
 • Bij annulering van een of meerdere onderdelen van een samengesteld traject (opleiding) waarbij sprake is van een combinatiekorting vervalt deze.

Algemeen

 • Tussentijdse beëindiging per email doorgeven naar het algemene e-mail adres: kantoor@nederlofcentrum.nl.
 • De tussentijdse beëindiging is geldig na bevestiging van ontvangst per e-mail door Nederlof Centrum.

 

 

Kosten bij tussentijds annuleren van een opleiding

Dit is een voorbeeld dat qua berekening correct is, maar omdat het een voorbeeld is voor verschillende opleidingen en het lesgeld elke paar jaar wat wordt aangepast, kun je aan de bedragen geen rechten ontlenen.

Bij een opleiding langer dan een lesjaar, kun je het vervolgjaar annuleren mits minimaal 60 dagen voor afloop van het huidige lesjaar.

Voorbeeld:

 • AuraTouch healing opleiding

Lesgeld:

 • 3435,- totaal, met opbouw:
 • € 450,- aanbetaling / inschrijfgeld
 • Lesgeld lesjaar 1 € 1642,50
 • Lesgeld lesjaar 2 € 1352,50,-
 • € 2985,- restant lesgeld lesjaar 1 en 2 samen

Moment annuleren lesjaar 2:

 • In dit voorbeeld: 6 maanden na aanvang, 6 lesdagen zijn al voorbij.
 • Het moment van annuleren in dit voorbeeld is ongeveer 3 maanden voor afloop van het huidige lesjaar (jaar 1 van de opleiding)

Situatie:

 • De aurahealing Auratouch opleiding is een opleiding die uit 2 lesjaren bestaat, namelijk lesjaar 1 van 9 lesdagen en lesjaar 2 van 9 lesdagen dus er is sprake van de mogelijkheid om lesjaar 2 van de opleiding (tegen lage kosten) te annuleren.
 • Annulering vindt plaats meer dan 60 dagen voor afloop van lesjaar 1 en kan dus gehonoreerd worden.

Verrekening:

 • Lesgeld lesjaar 2 is € 1342,50 
 • Annuleringskosten over lesjaar 2 zijn alleen 10%, de overige 90% van het lesgeld komt te vervallen.
 • De nota wordt aangepast; het bedrag op nota wordt dat bedrag lager door aftrek van 90% van het lesgeld van lesjaar 2.
 • Indien nog niet alle lesgeld voldaan was, hoeft de student nu minder te betalen.
 • Indien alle lesgeld al was voldaan wordt dit bedrag teruggestort.
Zijn de cursussen of opleidingen aftrekbaar van de inkomsten- of loonbelasting?
Een groot aantal cursussen en opleidingen, eigenlijk alle die tot een beroep leiden, zijn aftrekbaar, juist door onze erkenning. (CRKBO register)

Voor meer details: zie in hetzelfde menu onder ‘aftrekbaarheid’. Die details worden regelmatig bijgewerkt.

Zijn de opleidingen inclusief of exclusief btw?
De cursustarieven zijn incl. btw (er komt niets bij) en alle beroepsopleidingen zijn geheel vrijgesteld van btw.
Heeft het Nederlof Centrum een overeenkomst met het UWV?

Wij hebben jarenlang een overeenkomst gehad met het UWV. In voorjaar 2020 heeft Nederlof Centrum besloten deze overeenkomst niet meer te verlengen. De werk- en denkwijze van het UWV staat zo ver af van de maatschappij en de realiteit, dat hun werkwijze letterlijk ‘onwerkbaar’ is. We vinden het jammer voor de betrokkenen die op deze manier een opleiding hadden willen volgen, maar we voelden dat we hier geen keuze in hadden. 

 

Ik moet een aanbetaling doen, terwijl de opleiding pas start over bijna een jaar, is dat wel veilig?

De opleidingen van het Nederlof Centrum zijn inderdaad goed bezocht. Daarom starten sommige opleidingen ook elke 6 of 8 maanden. De aanbetaling is een manier om je plek ‘vast te zetten’ en voor ons om te weten dat je serieus bent. (kan overigens ook in termijnen). Een aanbetaling is bij ons veilig. Het centrum bestaat al bijna 30 jaar en een groot deel van onze uitgaven is er pas na aanvang van de opleiding. 

Waar zijn de annuleringskosten op gebaseerd?

Dit is niet de berekening van annuleringskosten zelf, maar geeft een overzicht van waar deze kosten op gebaseerd zijn.

Vaste gemaakte kosten al voor aanvang

Promotie / werving per inschrijving per jaar

 • Google, SEO en SEA 23.000,- per jaar verdeeld over 440 inschrijvingen: € 52,25 per inschrijving
 • Brochures 2000,- per jaar verdeeld over 440 inschrijvingen: € 4,50 per inschrijving
 • Porto 3000,- per jaar verdeeld over 440 inschrijvingen: € 6,80 per inschrijving
 • Kantoorkosten 4000,- per jaar verdeeld over 440 inschrijvingen: € 9,10 per inschrijving

Zaalhuur

 • 462,- gemiddeld per lesdag
 • 924,- voor een cursus van 2 dagen (bij 16 deelnemers is dat = € 57,75 per deelnemer)
 • 8316,- voor een opleiding van 18 dagen (bij 20 deelnemers is dat € 415,80 per deelnemer)

Materialen en afschrijving

 • Behandeltafels, kussens, stoelen etc. gaan maar een beperkte tijd mee.
 • Kosten afschrijving gemiddeld € 1350,- per jaar voor 110 lesdagen = 12,27 per lesdag : 16 = € 0,76 per student per lesdag

Loonkosten docenten

 • Cursus: 350,- gemiddeld per lesdag dus € 700,- voor een 2 daagse cursus (bij 18 deelnemers 38,90 per deelnemer)
 • Opleiding: 400,- per lesdag per docent, dus € 80,- x 18 lessen is € 14.400,- bij 20 deelnemers 720,- per deelnemer)

Loonkosten medewerkers

 • Hierbij worden de kosten niet verdeeld per inschrijving, maar op basis van lesdagen (eerlijker verdeling)
 • 3 medewerkers, inclusief leiding, basis salaris 3000,- bruto per maand 12 maanden per jaar
  = € 108.000 verdeeld over 105 lesdagen = € 1000,- per lesdag met gemiddeld 16 deelnemers is € 62,50
 • Cursus 2 lesdagen: 2x 62,50 = € 125,- per deelnemer
 • Opleiding 18 lesdagen: 18 x 62,50 = € 1125,- per deelnemer

Lesmateriaal (papier, drukwerk)

 • Cursus gemiddeld € 7,- per deelnemer
 • Opleiding gemiddeld € 50,- per deelnemer

Digitale academie

 • Cursus gemiddeld € 0,-
 • Opleiding gemiddeld € 25,- per deelnemer

Erkenning / accreditatie

 • Cursus: per jaar € 1000,- verdeeld over 330 inschrijvingen € 3,30 per deelnemer
 • Opleiding: per jaar € 3200,- verdeeld over 110 inschrijvingen € 29,10 per deelnemer

Winst en reserve

 • Alhoewel winstderving en opbouw van reserve een belangrijk deel uitmaakt van elke organisatie (een organisatie heeft dat nodig) staan ze hier niet in de vaste kosten en verplichtingen, omdat het tot discussie zou kunnen leiden.

Verzekering

 • Kosten wettelijke aansprakelijkheid en het verzekering zaal per bedraagt per inschrijving gemiddeld € 2,-

Belasting en btw afdracht

 • Belasting is niet opgenomen in dit kostenoverzicht
 • Btw afdracht is niet opgenomen in dit kostenoverzicht

Subtotaal kosten 2-daagse cursus

 • € 308,10 per deelnemer

Subtotaal kosten 18-daagse opleiding

 • € 2456,- per deelnemer

Kosten door annulering

 • Omdat gemiddeld 15% van de deelnemers de cursus of opleiding niet voltooid, door ziekte, verhuizing, scheiding, annulering of welke reden ook, en dan gemiddeld 30% minder bijdraagt aan lesgeld, terwijl de kosten gelijk blijven, liggen de feitelijke kosten nog 30% van 15% hoger. Dat komt neer op 4,5% extra kosten.

Totaal gemaakte kosten en verplichtingen 2-daagse cursus inclusief kosten annulering

 • € 321,96 per deelnemer

Totaal gemaakte kosten en verplichtingen 18-daagse opleiding inclusief kosten annulering

 • € 2566,52 per deelnemer

Besparing kosten door tussentijdse annulering

Syllabus

 • De syllabus is bij aanvang al geheel gedrukt, maar kan na annulering soms gebruikt worden in een andere jaargang.
 • Omdat de syllabus niet meer verstrekt wordt voor de lessen na het moment van annuleren, brengen we die kosten in mindering.
 • Besparing cursus: € 7,-
 • Besparing opleiding: de map is al verstrekt, het drukwerk van het binnenwerk is ongeveer € 2,22 per les.
 • Bij een gemiddelde annulering halverwege zou dat neerkomen op minderkosten: € 19,98

Feitelijke echte kosten na verrekening met ‘minderkosten’:

Totaal feitelijk gemaakte kosten en verplichtingen 2 daagse cursus

 • € 314,96 per deelnemer

Totaal feitelijk gemaakte kosten en verplichtingen 18 daagse opleiding

 • € 2546,54 per deelnemer

Dit zijn de echte kosten, bij afronding maar ook bij annulering

 • Deze kosten zijn alle kosten die al gemaakt zijn voor de deelnemers van een cursus of opleiding, dus die kosten liggen vast, zowel bij afronding als bij tussentijdse annulering.
Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden en de verkorte algemene voorwaarden staan niet hier, maar voor de handigheid staat hier wel de link.

In het menu links kun je dan kiezen uit de algemene voorwaarden, de verkorte versie of het archief.

Klik hier

Hoe werkt Nederlof Centrum qua betalingen?

Het Nederlof Centrum heeft gelukkig heel duidelijke algemene voorwaarden. Onprettige onenigheid over nota’s komt dan ook gelukkig zelden voor.

Hoe werkt het:

 1. De meeste kortdurende cursussen worden pas voldaan (per kas) op de 1e cursusdag.
 2. Bij opleidingen e.d. ontvang je een nota. Daar staat een betalingstermijn op, bijvoorbeeld 14 dagen.
 3. Het kan een keer gebeuren dat je vergeet deze te betalen. Je ontvangt na 30 dagen een 1e herinnering.
 4. De nota is 14 dagen later nog niet voldaan. Je ontvangt nu een wat strengere 2e herinnering.
 5. De nota is 14 dagen later nog niet voldaan. Je ontvangt een pittige (3e) waarschuwing waarin we aangeven dat het na 2 weken helaas naar een incassobureau gaat. Dat vinden we niet prettig. In dit bericht wordt ook aangegeven dat dit kosten met zich mee brengt (ook voor jou) en welke kosten dat zijn.
 6. Twee weken daarna gaat het daadwerkelijk naar het incassobureau. Vanaf dat moment is de correspondentie ook met hen.

Kosten:
Sinds 1 juli 2012 is er een bepaalde kosten structuur.
De incassokosten bedragen 15 procent van de schuld tot 2500 euro, met een minimum bedrag van 40 euro. Over de volgende 2500 euro geldt 10 procent. (daarboven andere % maar die vallen buiten de uitleg)

Voorbeelden:
De incassokosten van een schuld van 100 euro bedragen: 40 euro, over een schuld van 500 euro: 75 euro en over een bedrag van 1000 euro, max. 150 euro, over 3200 euro max. € 445,- (alles is excl. btw)

Daarbovenop mogen incassobureaus géén extra kosten meer stapelen.
Administratiekosten, aanmaningskosten, herinneringskosten, buitengerechtelijke kosten e.d. mogen niet meer extra of apart berekend worden.

Let op 1:
Rente wordt wel apart berekend, en deze telt bij een nota ouder dan een jaar ook mee bij de berekening van de incassokosten.

Let op 2:
Als de wanbetaling voortduurt en er een rechter aan te pas komt worden die kosten wel volledig extra berekend aan de student, dus bovenop de hier genoemde percentages en maximum kosten.

Meer informatie: www.ondernemersplein.nl

Wat is de procedure vanaf de aanmelding?

Bevestiging
Je ontvangt altijd een bevestiging van je aanmelding. Dit kan enige dagen duren. Je ontvangt deze in ieder geval per email in PDF vorm en meestal ook per post. De electronische versie (PDF) is juridisch gezien de ‘echte’.

Aanbetaling
Cursussen van een of twee dagen zoals Reiki, Shin-Do, Overvloed, Bach en Aromatherapie kennen geen vereiste aanbetaling.

Opleidingen zoals Aurahealing, Reiki Practitioner of -Master en Meditatieleraar kennen wel een aanbetaling. Deze zorgt er voor dat je plek vastligt en dat het Nederlof Centrum weet dat je echt serieus bent.

Aanbetaling in delen
Soms is de start van de opleiding nog heel ver weg of zit je tijdelijk wat krap. Dan kan je (meestal) de aanbetaling in delen voldoen. Afhankelijk van de tijd tot aanvang wordt deze dan gesplitst in 2 of 3 termijnen. Hierover graag tevoren per email overleg, dan leggen we dat ook vast intern.

Betaling in termijnen
Na de aanbetaling blijft er een bedrag over. Dat bedrag kan voldaan worden op de volgende manieren:
– ineens vlak voor aanvang
– bij meerjarige opleidingen elk jaar 50% van het restbedrag
– verdeeld over het aantal maandtermijnen dat op de bevestiging staat. (meestal 9 tot 10 termijnen per jaar)
Daarbij rekenen we geen rente (het is geen lening) alleen 5,- per maand administratiekosten.

Betaalwijze
Korte cursussen worden per kas voldaan op de 1e cursusdag. Opleidingen, zowel de aanbetaling als andere betalingen, standaard per bank.

Kan iemand anders de opleiding betalen?
Het komt voor dat je niet zelf de persoon bent die de nota gaat betalen.

Soms wil je graag een nota op naam van je eigen bedrijf, of is het de bedoeling dat de nota naar je werkgever gaat of een bepaalde instantie.

Op verzoek kan de nota ook op naam van een bedrijf worden gezet.

We hebben dan nodig:

 • tenaamstelling bedrijf of instantie
 • adres, postcode en plaats
 • land
 • Eventueel referentie voor bedrijf of organisatie, vaak verwijzing naar werknemers nr of dossier.

De voorwaarden qua betaling, aanbetaling e.d. blijven verder gewoon hetzelfde.