Vragen opleiding cursus administratief

aanmelding, bevestiging, betaling, voorwaarden
Is het Nederlof centrum een erkend onderwijs instituut?
Ja, wij zijn geregistreerd als een instituut voor (beroeps)onderwijs door het CRKBO en de opleidingen zijn geaccrediteerd door de KTNO. (En daarnaast lid van Reiki Ryoho en de Reiki Alliance)
Hoe kan ik u bereiken, als geinteresseerde of als student?
Als geïnteresseerde via de website middels het meldingsformulier, via email (zie bij adres) en ons voicemail systeem. We reageren altijd.
Als student zijn er meer mogelijkheden: dan staat er in de bevestiging of de stof van les 1 een apart gsm nummer van de leiding/administratie en kan je zelfs direct via email of telefoon contact opnemen met een van de leraren van de betreffende cursus of opleiding. We verzoeken daarin wel normale uren aan te houden en bij bij voorkeur gebruik te maken van email of het meldingsformulier.
Kan ik een cursus of opleiding voor aanvang verplaatsen of annuleren?
Ja, voor aanvang kan je een cursus of opleiding verplaatsen of annuleren. Afhankelijk van het aantal dagen tussen de verplaatsing en de aanvangsdatum is dat kosteloos of zijn er kosten. Hoe eerder je bent, hoe lager de kosten.
Kan ik een opleiding tussentijds verplaatsen of annuleren?

Tussentijds verplaatsen:

 • Een verplaatsing is feitelijk een annulering en her-inschrijving. Omdat dit veel kosten met zich meebrengt voor de student is er een coulance regeling. 
 • De mogelijkheid van een tussentijdse verplaatsing hangt af van de omstandigheden en of de betreffende opleiding later weer gegeven wordt.
 • De verplaatsingskosten zijn mede afhankelijk van het aantal verplaatste lessen. Hoe meer je al gevolgd hebt (dus minder te verplaatsen) hoe lager de verplaatsingskosten.
 • Bij verplaatsing is het niet altijd mogelijk de digitale lessen die bij de opleiding horen te bewaren. Soms moet je dan ook daarin overnieuw beginnen.
 • Bij verplaatsing loopt de betaling wel gewoon door, dus in het oorspronkelijke betalingsschema (er is geen uitstel).
 • Bij verplaatsing is de nieuwe inschrijving op basis van het lesgeld van de nieuwe opleiding-jaargang.
 • Verplaatsingskosten zijn inclusief eventueel omzetten digitaal lessysteem en inclusief eventuele nieuwe bijgewerkte syllabus.
 • Als er geen mogelijkheid is om de student te plaatsen, bijvoorbeeld omdat de opleiding vol is of omdat diezelfde opleiding niet nog eens gegeven wordt, kan er helaas geen gebruik worden gemaakt van de coulance regeling en is er sprake van annulering.

Tussentijds annuleren:

 • Een cursus (korter dan 6 maanden) of korte opleiding (niet langer dan een jaar) kent gezien haar eigenschappen (een kort intensief traject en contactonderwijs) geen regeling voor tussentijdse beëindiging.
 • Een meerjarige opleiding die niet uit aparte delen bestaat kent gezien haar eigenschappen (opeenvolgende lessen, een geheel vormend en contactonderwijs) geen regeling voor tussentijdse beëindiging.
 • Als een opleidingstraject uit meerdere, separaat te boeken, onderdelen bestaat, kan elk apart onderdeel geannuleerd worden met dien verstande dat de volgorde van volgen wel intact moet blijven.
  Als een opleiding verschillende apart te boeken onderdelen kent, werkt dat als volgt:
  a. Bij annulering van een of meerdere onderdelen van een samengesteld traject valt elk onderdeel onder de gewone annuleringsregeling met de bijbehorende annuleringskosten.
  b. Bij annulering van een of meerdere onderdelen van een samengesteld traject (opleiding) vervalt de combinatiekorting. De combinatiekorting is, indien niet apart vermeld, 20%.
  c. Kosten voor organisatie (waaronder ook de syllabus en de digitale academie) en / of winstderving mogen, indien wettelijk toegestaan, door Nederlof Centrum in rekening worden gebracht.
  d. Bij tussentijdse beëindiging wordt het lesgeld en de nota aangepast.
  e. Teveel betaald lesgeld wordt verrekend en/of teruggestort.
  f. Tussentijdse beëindiging per email doorgeven naar het algemene email adres: kantoor@nederlofcentrum.nl.
  g. De tussentijdse beëindiging is geldig na bevestiging van ontvangst door Nederlof Centrum.

 

 

Wat zijn de kosten bij tussentijds annuleren van een opleiding?
Dit is een voorbeeld gebaseerd op een willekeurig voorbeeld, daar kan je dus verder geen rechten aan ontlenen.

Voorbeeld: AuraTouch opleiding

Lesgeld:

 • € 450,-aanbetaling / inschrijfgeld
 • € 2840,- restant lesgeld

Moment besluiten te stoppen met de opleiding in dit voorbeeld: 9 maanden na aanvang en 9 lesdagen zijn al voorbij.
(noot: dat is in dit voorbeeld 4 maanden voor aanvang van deel 2 van de opleiding)

Situatie:

 • De aurahealing auratouch opleiding is een opleiding die uit 2 onderdelen bestaat, namelijk deel 1 van 13 lesdagen en deel 2 van 5 lesdagen dus er is zeker sprake van de mogelijkheid om een deel van de opleiding te annuleren.
 • Annulering vindt plaats ruim voor aanvang van deel 2 dus kan gehonoreerd worden.
 • De toegepaste combinatiekorting bij deze opleiding is 10%.

Verrekening:

 • Deel 1 en deel 2 samen hebben een totaal lesgeld van € 3290 bestaande uit 450,- inschrijfgeld / aanbetaling en 2840 rest lesgeld. Elk deel apart ligt qua kosten 10% hoger dan als combinatie.
 • De nota wordt verminderd met het lesgeld van deel 2 (5x 157,77) = € 788,85
 • De nota wordt vermeerderd door het vervallen van de combinatie-korting op deel 1 a 10%.
  Dat is: (13×157,77) € 2051,01 * 10% = € 205,10
 • De nota wordt vermeerderd met de annuleringskosten over deel 2. Dat is 10% over een bedrag van € 788,85 en is: 78,88.
 • Resumé: af: 788,85 / bij 205,10 en 78,88.
 • Per saldo wordt de nota van de opleiding verminderd met een bedrag van € 504,87
 • Indien nog niet alles voldaan is wordt dit bedrag in mindering gebracht op de nota voor het lesgeld. Indien alle lesgeld al was voldaan wordt dit bedrag teruggestort.
Wat zijn de kosten bij annuleren voor aanvang van een opleiding?
Dit is een voorbeeld:

 • Betreft: AuraTouch opleiding
 • Soort opleiding: een geheel, dus niet te boeken in delen.

Lesgeld opleiding in dit voorbeeld:

 • € 450,-aanbetaling / inschrijfgeld
 • Restant lesgeld beide jaren: € 2840,-

Moment besluiten te stoppen met de opleiding in dit voorbeeld: 2 maanden voor aanvang van de opleiding.

Kosten:

 • 15% over het lesgeld met een minimum dat gelijk is aan de aanbetaling/inschrijfgeld.
 • Verdere kosten over het restantbedrag van € 2840,- aan lesgeld: geen verdere kosten.
 • Indien de hele opleiding al betaald was krijgt de student € 2840,-  teruggestort.
 • Student ontvangt een aangepaste nota voor alleen de aanbetaling / inschrijfgeld.

 

Noot: algemene voorwaarden kunnen veranderen en Nederlof Centrum bekijkt het echt op individuele basis. Hier kan je dan ook geen rechten aan ontlenen.

Wat zijn de kosten bij verplaatsing voor aanvang van een opleiding?
Dit is een voorbeeld.

Voorbeeld: Meditatieleraar opleiding

Lesgeld:

 • € 435,-aanbetaling / inschrijfgeld
 • € 2560,- restant lesgeld
 • De meditatie leraar opleiding is een geheel, dus bestaat niet uit aparte delen en is korter dan 2 jaar.

Moment dat je doorgeeft dat je wilt verplaatsen, in dit voorbeeld:

 • 3 maanden voor aanvang van de opleiding.

Berekening:

 • Kosten verplaatsing 3 maanden tevoren bij een opleiding: 5% met een minimum van 50% van bedrag aanbetaling/inschrijfgeld.
 • In deze situatie komt de 5% niet uit boven 50% van de aanbetaling/inschrijfgeld.
 • Kosten zijn: 50% van 435,- = € 217,50
 • Verdere kosten over het restant lesgeld van 2560,- Er zijn geen verdere kosten.

 

Noot:

 • Afhankelijk van een soortgelijke opleiding later en voldoende plek. Anders wordt het een annulering.

 

 

Zijn de cursussen of opleidingen aftrekbaar van de inkomsten- of loonbelasting?
Een groot aantal cursussen en opleidingen, eigenlijk alle die tot een beroep leiden, zijn aftrekbaar, juist door onze erkenning. (CRKBO register)

Voor meer details: zie in hetzelfde menu onder ‘aftrekbaarheid’. Die details worden regelmatig bijgewerkt.

Zijn de opleidingen inclusief of exclusief btw?
De cursustarieven zijn incl. btw (er komt niets bij) en alle beroepsopleidingen zijn geheel vrijgesteld van btw.
Heeft het Nederlof Centrum een overeenkomst met het UWV?
Wij voldoen aan het ‘inkoopkader scholing UWV 2011’ en hebben een toegangsovereenkomst zoals dat heet.
Ik moet een aanbetaling doen, terwijl de opleiding pas start over bijna een jaar, is dat wel veilig?
De opleidingen van het Nederlof Centrum zijn inderdaad goed bezocht. Daarom starten sommige opleidingen ook elke 8 maanden. De aanbetaling is een manier om je plek ‘vast te zetten’ en voor ons om te weten dat je serieus bent. (kan overigens ook in termijnen) Een aanbetaling is bij ons geheel veilig. Het centrum bestaat al meer dan 20 jaar en leraren worden pas betaald als een opleiding daadwerkelijk gestart is.
Hoe werkt Nederlof Centrum qua betalingen?
Het Nederlof Centrum heeft gelukkig heel duidelijke algemene voorwaarden. Onprettige onenigheid over nota’s komt dan ook gelukkig zelden voor.

Hoe werkt het:

 1. De meeste kortdurende cursussen worden pas voldaan (per kas) op de 1e cursusdag.
 2. Bij opleidingen e.d. ontvang je een nota. Daar staat een betalingstermijn op, bijvoorbeeld 14 dagen.
 3. Het kan een keer gebeuren dat je vergeet deze te betalen. Je ontvangt na 30 dagen een 1e herinnering.
 4. De nota is 14 dagen later nog niet voldaan. Je ontvangt nu een wat strengere 2e herinnering.
 5. De nota is 14 dagen later nog niet voldaan. Je ontvangt een pittige (3e) waarschuwing waarin we aangeven dat het na 2 weken helaas naar een incassobureau gaat. Dat vinden we niet prettig. In dit bericht wordt ook aangegeven dat dit kosten met zich mee brengt (ook voor jou) en welke kosten dat zijn.
 6. Twee weken daarna gaat het daadwerkelijk naar het incassobureau. Vanaf dat moment is de correspondentie ook met hen.

Kosten:
Sinds 1 juli 2012 is er een bepaalde kosten structuur.
De incassokosten bedragen 15 procent van de schuld tot 2500 euro, met een minimum bedrag van 40 euro. Over de volgende 2500 euro geldt 10 procent. (daarboven andere % maar die vallen buiten de uitleg)

Voorbeelden:
De incassokosten van een schuld van 100 euro bedragen: 40 euro, over een schuld van 500 euro: 75 euro en over een bedrag van 1000 euro, max. 150 euro, over 3200 euro max. € 445,- (alles is excl. btw)

Daarbovenop mogen incassobureaus géén extra kosten meer stapelen.
Administratiekosten, aanmaningskosten, herinneringskosten, buitengerechtelijke kosten e.d. mogen niet meer extra of apart berekend worden.

Let op 1:
Rente wordt wel apart berekend, en deze telt bij een nota ouder dan een jaar ook mee bij de berekening van de incassokosten.

Let op 2:
Als de wanbetaling voortduurt en er een rechter aan te pas komt worden die kosten wel volledig extra berekend aan de student, dus bovenop de hier genoemde percentages en maximum kosten.

Meer informatie: www.ondernemersplein.nl

Wat is de procedure vanaf de aanmelding?
Bevestiging
Je ontvangt altijd een bevestiging van je aanmelding. Dit kan enige dagen duren. Je ontvangt deze in ieder geval per email in PDF vorm en meestal ook per post. De electronische versie (PDF) is juridisch gezien de ‘echte’.

Aanbetaling
Cursussen van een of twee dagen zoals Reiki, Shin-Do, Overvloed, Bach en Aromatherapie kennen geen vereiste aanbetaling.

Opleidingen zoals Aurahealing, Reiki Practitioner of -Master en Meditatieleraar kennen wel een aanbetaling. Deze zorgt er voor dat je plek vastligt en dat het Nederlof Centrum weet dat je echt serieus bent.

Aanbetaling in delen
Soms is de start van de opleiding nog heel ver weg of zit je tijdelijk wat krap. Dan kan je (meestal) de aanbetaling in delen voldoen. Afhankelijk van de tijd tot aanvang wordt deze dan gesplitst in 2 of 3 termijnen. Hierover graag tevoren per email overleg, dan leggen we dat ook vast intern.

Betaling in termijnen
Na de aanbetaling blijft er een bedrag over. Dat bedrag kan voldaan worden op de volgende manieren:
– ineens vlak voor aanvang
– bij meerjarige opleidingen elk jaar 50% van het restbedrag
– verdeeld over het aantal maandtermijnen dat op de bevestiging staat. (meestal 9 tot 10 termijnen per jaar)
Daarbij rekenen we geen rente (het is geen lening) alleen 5,- per maand administratiekosten.

Betaalwijze
Korte cursussen worden per kas voldaan op de 1e cursusdag. Opleidingen, zowel de aanbetaling als andere betalingen, standaard per bank.

Kan iemand anders de opleiding betalen?
Het komt voor dat je niet zelf de persoon bent die de nota gaat betalen.

Soms wil je graag een nota op naam van je eigen bedrijf, of is het de bedoeling dat de nota naar je werkgever gaat of een bepaalde instantie.

Op verzoek kan de nota ook op naam van een bedrijf worden gezet.

We hebben dan nodig:

 • tenaamstelling bedrijf of instantie
 • adres, postcode en plaats
 • land
 • Eventueel referentie voor bedrijf of organisatie, vaak verwijzing naar werknemers nr of dossier.

De voorwaarden qua betaling, aanbetaling e.d. blijven verder gewoon hetzelfde.