Vragen digitaal of klassikaal

manier van onderwijs
Over Nederlof CentrumContact

Zijn jullie opleidingen klassikaal of digitaal?

Opleidingen klassikaal

De langere opleidingen (half jaar of langer) zijn in de basis klassikaal. Dat wil zeggen dat je als student de lessen live volgt terwijl je fysiek in de leszaal aanwezig bent.

Digitale ondersteuning

Een aantal opleidingen maakt ook gebruik van de digitale Nederlof Academie als ondersteuning. Bij de ene opleiding betekent dat bijvoorbeeld dat er voor elke fysiek gevolgde klassikale les ook een digitale les is met opdrachten, ondersteunend materiaal als teksten met uitleg of toelichting, een video en/of vragen. Andere opleidingen gebruiken de Nederlof Academie om de syllabus ook digitaal aan te bieden, intake formulieren voor je praktijk en muziek of meditatie bestanden met de student te delen.

Digitale lessen als vervanging van fysieke lessen

Nederlof Centrum biedt digitale live lessen (Zoom of vergelijkbaar) aan als er vanuit praktisch oogpunt geen beter alternatief is. Met live bedoelen we dat alle studenten de les tegelijkertijd volgen, met een docent(e) die echt live lesgeeft, dus geen tevoren opgenomen lessen waarbij geen feedback mogelijk is. Reden om een les digitaal te geven kan zijn: een extra tussen-les omdat een docent dit nodig acht, of bijvoorbeeld een richtlijn van de overheid waarbij thuiswerken of lessen volgen zonder fysiek contact de richtlijn of verplichting is.

 

Waarom zijn de opleidingen niet digitaal te volgen?

Vanuit organisatorisch oogpunt, voor de student maar zeker ook als onderwijscentrum, is digitaal onderwijs een perfecte manier om kennis door te geven. Toch heeft Nederlof Centrum een sterke voorkeur voor fysiek onderwijs, dus live allemaal tegelijk in een zaal met de docent(e).

Er is veel onderzoek gedaan naar de verschillen tussen fysiek en digitaal onderwijs volgen. Dit onderzoek is geïntensiveerd in de jaren 2019-2021. De uitslag daarvan was in nagenoeg alle onderzoeken:

  • 100% digitaal live onderwijs geeft veel minder goed geschoolde studenten.
  • De inzetbaarheid in de praktijk van studenten die digitaal onderwijs hadden genoten, is pas na 1 tot 2 jaar praktijkervaring vergelijkbaar met studenten die wel fysiek onderwijs hadden genoten.
  • De tevredenheid van studenten die voornamelijk digitaal onderwijs hadden genoten, lag 30 tot 40% lager dan de studenten die wel fysiek onderwijs hadden gevolgd.
  • Hybride onderwijs waarbij een goede verdeling was gemaakt tussen de lessen die wel of juist niet geschikt waren voor digitaal onderwijs leverde weliswaar veel beter onderwijs op dan alleen digitaal maar was in ongeveer de helft van de gevallen toch niet geheel vergelijkbaar met volledig fysiek onderwijs.

Uitzonderingen

In de onderzoeken waren er ook uitzonderingen op deze conclusies.

  • Aanvullende administratieve of cijfer gebaseerde modules waarbij veel gebruik gemaakt was van administratieve of programmeer opdrachten waren bijna vergelijkbaar met fysiek gevolgde lessen.
  • Een gedeelte van lessen die alleen theorie bevatten digitaal onderwijzen had niet veel invloed op de les resultaten, zolang de lessen niet te lang waren (maximaal 3 uur op een dag in blokken van 1,5 uur) en gevolgd werden door fysieke lessen.
  • Opleidingen waar de oorspronkelijk lessen fysiek bleven en enkele digitale live lessen waren toegevoegd, gaven neutraal tot licht betere scholingsresultaten, maar brachten de studenten tevredenheid wel weer met 10-20% omlaag.

Eindconclusie

Deze onderzoeken hebben Nederlof Centrum bewogen om de waarde van fysiek onderwijs niet te onderschatten en digitale lessen alleen toe te passen indien het niet anders kan, of het een geheel theoretische of cijfermatige module betreft zoals bijvoorbeeld de module praktijkvoering.

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest