Vragen lesmateriaal

Papier, digitaal, inloggen, Nederlof Academie

Is jullie lesmateriaal op papier of digitaal?

Cursussen:

Lesmateriaal dat bij cursussen wordt verstrekt is op papier. Alleen bij de meditatie 2 daagse wordt er na de cursus een deel digitaal nagestuurd. Dat is digitaal omdat daar ook MP3 muziek bestanden bij zitten die we je graag verstrekken.

Opleidingen:

De volledige syllabus van al onze opleidingen wordt op papier verstrekt. Sommige opleidingen hebben echter een deel aanvullende lesstof digitaal, via een gebruikersaccount voor de de Nederlof Academie.
Dat kan zijn: vragen aanwijzingen voor de volgende les en soms digitale bestanden.

Digitaal omgezet naar papier

Op speciaal verzoek (met een geldige reden…) kan het digitale extra lesmateriaal worden omgezet naar papier en per les worden toegestuurd. Zie daarvoor de andere toelichting op deze zelfde vragen pagina.

Voorbeeld thuisopdracht auratouch opleiding

 

Thuisopdracht opleiding Auratouch Energetisch Healer

Een aantal opleidingen (niet cursussen) maken gebruik van thuisopdrachten om de lesstof te (be)oefenen en te laten bezinken.

Hieronder een voorbeeld van de opleiding AuraTouch Energetisch Healer

 • Les 4 thuisopdracht klik

 

Toegang lesmateriaal na annuleren opleiding

Toegang lesmateriaal na annuleren opleiding

Het komt voor dat een student een opleiding moet annuleren. Dan moet je bij een opleiding meestal een deel van het lesgeld betalen, ook al volg je de lessen niet meer. Wat gebeurt er dan met de toegang tot eventueel lesmateriaal? Dat verschilt per soort lesmateriaal, hieronder een uitleg.

 

Opleiding met fysieke lesdagen en ondersteunend lesmateriaal en digitale lessen (zoals de AuraTouch)

 • Syllabus op papier: deze is ondersteunend voor de fysieke lessen en wordt bij annulering niet meer verstrekt. Reden daarvoor is dat het pittig lesmateriaal is dat de juiste interpretatie en fysieke orale instructie nodig heeft om veilig gebruikt te worden. 
 • Digitale ondersteuning van de Nederlof Academie: is alleen ondersteunend en bevat bijvoorbeeld toetsen gebaseerd op de fysieke lessen. Ook is het technisch niet mogelijk om toegang te krijgen tot een deel van de digitale ondersteuning. Bij annulering wordt toegang tot de betreffende opleiding bij de Nederlof Academie stopgezet.

Opleiding met fysieke lesdagen en alleen ondersteunend lesmateriaal (zoals de Meditatie opleiding)

 • Syllabus op papier: deze is ondersteunend voor de fysieke lessen en wordt bij annulering niet meer verstrekt. Reden daarvoor is dat het pittig lesmateriaal is dat de juiste interpretatie en fysieke orale instructie nodig heeft om veilig gebruikt te worden. 
 • Digitale ondersteuning van de Nederlof Academie: bevat alleen de digitale kopie van de papieren syllabus en de links naar bestanden die nodig zijn gedurende de opleiding. Bij annulering wordt toegang tot de betreffende opleiding bij de Nederlof Academie stopgezet.

Opleiding die geheel digitaal is (zoals de Module Praktijkvoering)

 • Syllabus op papier: niet van toepassing. 
 • Digitale ondersteuning van de Nederlof Academie: de gehele module kun je daar volgen. Als de module geheel voldaan is, blijft de toegang tot de digitale ondersteuning in stand tot 3 maanden na de annulering.

Wat gebeurt er met de Module Praktijkvoering die je kosteloos mocht volgen?

 • De module praktijkvoering is een module die je kosteloos mag volgen bij het volgen van een van ons beroepsopleidingen. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een beroepsopleiding stopt helaas ook de toegang tot de module praktijkvoering. Als je dat niet wilt en ook je toetsresultaten wilt behouden (deze verdwijnen bij stopzetten van de toegang) geef dit dan snel aan het kantoor door; dan wordt de kosteloze toegang omgezet naar een aparte module Praktijkvoering.

Per wanneer stopt toegang tot syllabus of Nederlof Academie bij annuleren?

 • Ook bij annulering hou je uiteraard toegang tot de laatste les die je aangaf nog te zullen volgen.
 • We raden je aan eventuele formuleren die op de academie staan te downloaden voordat de toegang stopt.
Ik wil opleiding ... volgen maar heb geen internet

De syllabus van elke opleiding wordt volledig op papier verstrekt. Bij sommige opleidingen is er alleen enige aanvullende informatie en zelftoetsing digitaal. Daarvoor is er de aparte Nederlof Academie.

Dat betreft dan:

 1. formulieren uit de lesstof als pdf
 2. vragen over de zojuist afgeronde les, als een soort zelftoetsing
 3. voorbereiding voor de volgende les
 4. soms mp3 (muziek of spraak) bestanden of links naar die bestanden

Internet nodig

Deze extra lesstof kan je inzien middels een apart account voor de Nederlof Academie. Dat account verstrekken wij. De lesstof kan je inzien op elke computer, iPad, tablet en zelfs smartphone. Zonder toegang tot internet kun je de extra digitaal verstrekte lesstof echter niet inzien.

Geen internet

Als je echt een geldige reden hebt, zoals het niet hebben van internet en ook geen kennis of vriend hebt met internet of een bibliotheek waar je tijdelijk toegang hebt tot internet, bieden we daar een oplossing voor. Zie hieronder.

Oplossing:

 1. de formulieren staan ook in de papieren syllabus en kan je kopiëren
 2. je kunt bij aanvang (tegen een kleine vergoeding) vragen of het kantoor je de toetsing na elke afgeronde les per post toestuurt.
 3. Zie bij 2
 4. deze moeten dan naar iemand worden gestuurd die je kent en vertrouwd, die wel toegang heeft tot internet

Extra kosten:

Zie bij de betreffende opleiding bij de Admin details (popup) of er bij de opleiding die je wilt volgen sprake is van digitale aanvullende lesstof, en zo ja, dan staan de kosten voor omzetting naar papier daar ook bij.

Voorbeeld thuisopdracht meditatie opleiding

 

Thuisopdracht opleiding Meditatieleraar

Hieronder een voorbeeld van wat je na een les als thuisopdracht kunt verwachten.

Na ieder blok wordt er van de student verwacht om dagelijks thuis te oefenen alsmede (minimaal) eenmaal samen te oefenen met medestudenten.

 • Er worden tijdens de opleiding oefeningen gegeven die toepasbaar zijn in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld eten met opmerkzaamheid en onderzoek doen naar de invloed van verlangens.
 • Daarnaast worden er na ieder blok nieuwe meditaties geleerd die je als student als ‘formele’ oefening kunt beoefenen (dus bijvoorbeeld aan het begin of het einde van de dag).
 • Een enkele keer wordt er ook een theoretische opdracht gegeven, zoals op 1 A4 uitleggen wat meditatie voor jou betekent. De theoretische opdrachten bevinden zich vooral aan het einde van de opleiding.