Vragen lessen missen

Als je een of meerdere lessen van een cursus of opleiding mist
Over Nederlof CentrumContact

Als je een of meerdere lessen mist of gaat missen

Heel in het kort; een gemiste les dient bijna altijd ingehaald te worden.

 • Er zijn meerdere manieren om in te halen.
 • Elke cursus of opleiding heeft een maximum qua lessen die je privé mag inhalen.

Cursus

 • Bij elke cursus dienen alle lesdagen afgerond te worden.
 • Als je een les mist of tevoren weet dat je deze gaat missen, neem dan contact op met het kantoor en kijk wat er mogelijk is qua inhalen van de gemiste les.
 • Bijvoorbeeld bij de Shin-do cursus kan lesdag 2 bij de volgende cursus ingehaald worden, bij een Reiki 1 cursus kan dat vaak niet i.v.m. de maximale tijd tussen de initiaties.
 • Certificering volgt na het geheel afronden, dus ook de gemiste les.

Opleiding

 • Het advies is natuurlijk geen enkele les te missen, er zit een opbouw in een opleiding en een nieuwe les gaat uit van het fundament van de vorige les.
 • Bij elke opleiding stellen we je echter in staat om een gemiste les privé in te halen bij een inhaal leraar. Soms is dat dezelfde leraar die lesgeeft, maar meestal zijn het andere leraren die speciaal daarvoor beschikbaar voor zijn.
 • Privé inhalen brengt meestal kosten met zich mee (betaling aan de leraar, niet aan Nederlof Centrum).
 • Een gemiste en reeds privé ingehaalde les mag je, zonder kosten en als de opleiding weer gegeven wordt, alsnog volgen in de oorspronkelijke setting. Overleg dit wel eerst met het kantoor.
 • Bij het missen van een les graag snel contact opnemen met het kantoor; een flink aantal lessen (niet alle) moet je inhalen voordat je de volgende les kan bijwonen. Ook zijn er lessen die je kunt inhalen voordat je de les ervoor hebt bijgewoond, dan kan je ‘vooraf’ inhalen.
 • Elke opleiding kent een eigen maximum qua aantal lessen die je mist en prive mag (en moet) inhalen.
 • Bij de pagina van een opleiding op de site zie je een tab ‘Admin details’. Daar staat de richtlijn van het maximum aantal te missen en in te halen dagen. Bij onduidelijkheid kan je altijd contact opnemen met het kantoor.
 • Soms kan je als student ook een toetsing niet afleggen omdat je een of meerdere lessen hebt gemist. Die toetsing moet je dan ook inhalen. Dat kan zowel in een volgende groep/jaargang als tijdens een privé inhaalsessie.
 • Certificering volgt na het geheel afronden van alle lessen, dus ook de gemiste les(sen) en de toetsing als die deel uitmaakt van de opleiding.

Procedure inhalen van lessen

 • Op de site Nederlofcentrum.nl bij ‘inloggen studenten’ zie je jouw opleiding staan, daar klik je op en gaat dan naar de tab ‘les gemist’.
 • Daar vindt je zowel de procedure uitleg als de lijst van inhaal leraren die beschikbaar zijn.

Wat als je meer lessen mist dan het maximum

 • Het kantoor bekijkt elke student en gemiste les individueel. Afhankelijk van welke les het betreft is er soms de mogelijkheid je de opleiding verder te laten vervolgen. Andere keren helaas niet.
 • Er kan natuurlijk geen situatie ontstaan waarin een student gecertificeerd zou worden voor een opleiding terwijl bijvoorbeeld 30% van de lessen niet in de groep is bijgewoond maar alleen prive ingehaald.
  Hoe gemotiveerd de student ook is en hoezeer de inhaal leraar echt tracht alle stof te behandelen in minder tijd; de sfeer, de energie is anders. De interactie met medestudenten is niet hetzelfde, kortom: de ‘live’ lessen zijn uiterst waardevol en zijn anders dan een inhaal les. Bij meerdere lessen missen en privé inhalen wordt dat verschil te groot. (Daarnaast speelt ook het vereiste aantal studie-uren nog een rol… die haal je dan bij lange na niet).

Als je echt teveel lessen hebt gemist en prive ingehaald hebt komt er een moment dat het kantoor voor de volgende keuzes komt te staan:

 1. Als de opleiding bijna afgerond is en de gemiste lessen wel alle ingehaald zijn, zodat de groep geen vertraging zal ondervinden kan de student eventueel de opleiding afronden maar dan zonder certificering. Dit adviseren we niet snel omdat dit jammer zou zijn; een certificaat is nu eenmaal een mooie en waardevolle afsluiting van de opleiding .
 2. De student melden dat deze de opleiding helaas niet verder kan vervolgen. Dan kan de student de lessen niet meer bijwonen terwijl de betalingsverplichting wel blijft bestaan.
 3. Kijken naar mogelijkheden tot verplaatsen naar een volgende jaargang. Dat brengt zo-wie-zo kosten met zich mee.
  Of verplaatsing mogelijk is hangt af van de volgende overwegingen:
  – Hoe ver is de student al gevorderd op het moment van eventuele verplaatsing?
  (na les 10 is het makkelijker een plek te vinden in een volgende jaargang, dan bij les 3)
  – Is er überhaupt een volgende jaargang van deze opleiding?
  – Is er in de volgend jaargang een plek vrij? Want onze opleidingen zijn meestal vol en vaak is er zelfs een wachtlijst.
  – Welke kosten brengt de verplaatsing met zich mee.

Verplaatsing en lesgeld

 • Bij verplaatsing zijn er helaas (verplaatsings)kosten.
 • Bij een verplaatsing betaal je het lesgeld gewoon door qua schema van de oorspronkelijke opleiding. Dus als je gekozen had voor termijnen loopt dat betaalschema ook gewoon door tot het normale aantal termijnen is bereikt.
 • De extra kosten voor de verplaatsing worden meestal in rekening gebracht middels een aparte nota.

Verplaatsing en daarna alsnog annuleren

 • Een verplaatsing is feitelijk het annuleren van de opleiding en een inschrijving voor een nieuwe opleiding waarbij we vaak een korting geven op de nieuwe inschrijving door een deel van het oude lesgeld te verrekenen met de nieuwe inschrijving en het nieuwe lesgeld.
 • Mocht je na een verplaatsing alsnog annuleren, dan zijn gewoon de annuleringskosten volgens de algemene voorwaarden van toepassing waarbij de oorspronkelijke inschrijving en startdatum aangehouden worden.

Pin It on Pinterest