Cursus of opleiding en het coronavirus (Covid-19)

Hygiene, verplaatsen, webinar, gegarandeerd afronden en meer

Hoe zit het met hygiëne

De zalen van Nederlof Centrum worden voor elke nieuwe groep studenten grondig schoongemaakt en alle harde en gladde materialen ontsmet. Dit conform de richtlijnen, denk aan deurkrukken, handgrepen, keukenkastjes, toiletten, behandeltafels, stoelen, krukjes en dergelijke.

Daarnaast:

 • Er is voldoende zeep aanwezig.
 • We maken gebruik van papieren wegwerp handdoekjes.
 • Behandeltafels worden gereinigd.
 • De toiletten op ‘onze’ etage worden alléén door onze studenten gebruikt.
 • Er is ontsmettingsgel aanwezig; gebruik deze ook!
 • Zorg zelf voor een neus-mondmasker (in geval van nood kunnen wij er een verstrekken).

Noot: ook als de beperkingen overheidswege het niet meer noodzakelijk maken, kiest Nederlof Centrum ervoor om bepaalde maatregelen voorlopig in stand te houden. Denk daarbij aan ontsmetten van de zaal, eigen drinkflesjes en dergelijke. 

 

Hoe geven jullie invulling aan veiligheid?

De cursussen en opleidingen hebben per juni een wat andere opzet dan gebruikelijk;

 • Alles wordt elke dag ontsmet.
 • De zaal wordt ingericht volgens een veilig stramien.
 • Als de zaal van opbouw verandert (bv van stoelen naar behandeltafels) verlaat je als student tijdelijk de zaal en kom je terug als de materialen weer klaarstaan.
 • Behandeltafels e.d. worden ook gedurende de lesdag ontsmet.
 • Als student ontvang je duidelijke instructies vooraf, zoals een ieder een eigen waterfles meenemen e.d.
 • Enkele dagen voor aanvang moet je een verklaring van gezondheid invullen (over jezelf en je gezinsituatie).
 • Oefenen mag alleen met een beperkt aantal mensen (1 of 2) gedurende een cursus of lesdag.
 • Mocht er in september nog steeds sprake zijn van deze beperkingen, dan wordt dit protocol ook na de zomer gebruikt.

Noot: ook als de beperkingen overheidswege het niet meer noodzakelijk maken, kiest Nederlof Centrum ervoor om bepaalde maatregelen voorlopig in stand te houden. Denk daarbij aan ontsmetten van de zaal, eigen drinkflesjes en dergelijke. 

Hoe weet ik of een cursus of lesdag doorgaat

We houden je als student altijd op de hoogte; als je niets hoort gaat de cursus of lesdag gewoon door.

Als je de inschrijving voor een cursus wilt verplaatsen

Als je de inschrijving voor een cursus wilt verplaatsen

De huidige situatie met het Corona virus heeft ons doen besluiten om soepeler te zijn dan gebruikelijk bij een verplaatsing.
Een verplaatsing (niet annulering) van een cursus * van 1 maart tot 28 mei 2020 ** waarbij je verplaatst naar een datum voor eind oktober 2020, is gedurende deze maanden kosteloos. Als je verplaatst en de nieuwe datum nog wilt uitzoeken kan dat tot 30 dagen na het doorgeven dat je wilde verplaatsen. Daarna wordt het gezien als annulering en dat valt qua kosten gewoon onder onze algemene voorwaarden. Dus als je verplaatst niet vergeten de nieuwe startdatum door te geven!

 

* deze regeling betreft cursussen. Opleidingen kennen een andere regeling, zie elders.

** mochten de maatregelen van de overheid langer duren dan zullen we deze periode aanpassen.

Als Nederlof Centrum een lesdag of cursus verplaatst

Bij eventuele verplaatsing door Nederlof Centrum wordt er een andere startdatum of lesdag gepland . Deze kan qua locatie in Almere of Amsterdam plaatsvinden (de nieuwe locatie en datum ligt mede aan de beschikbaarheid).

Wat gebeurt er als een lesdag van een opleiding in een periode valt die door de rijksoverheid niet mag

Wat gebeurt er als een lesdag van een opleiding in een periode vervalt door maatregelen van het RIVM

Als er door maatregelen van de overheid een les van een opleiding qua contactonderwijs niet in groepsvorm mag worden onderwezen, zijn er meerdere oplossingen.

In eerste instantie worden de les doorgeschoven binnen het bestaande lesschema. De weggevallen lesdag wordt dan toegevoegd aan het eind van de opleiding. Dus als bijvoorbeeld les 5 van een opleiding vervalt, kijken we of lesdag 6 de nieuwe les 5 kan worden. Lesdag 7 wordt dan de nieuwe lesdag 6, etc. Voordeel van deze manier is dat het lesschema grotendeels hetzelfde blijft; dat zaken als oppas, vrije dagen qua werk en dergelijke hetzelfde kunnen blijven. Aan het einde van de bestaande planning komt er dan een lesdag bij (of meerdere als het meerdere lesdagen betreft).

Als dat niet lukt, of als wij de periode die de rijksoverheid heeft aangewezen te lang vinden om door te schuiven, kiezen we voor een van twee andere oplossingen; een webinar die de lesdag vervangt of een ‘tussen-webinar’ om de lesstof levend te houden maar de fysieke les niet vervangt . Een webinar is ook live onderwijs, maar via internet. Feitelijk is het een digitale klas.

De lestof ter voorbereiding en na een les is, net als de extra video’s, altijd al digitaal geweest (bij Nederlof Academie).

Betaling in maandtermijnen bij aanpassing of extra lessen

Zie het informatieblokje over dat onderwerp op deze pagina

Kan ik een opleiding altijd afronden

Hoe weet ik zeker dat ik de opleiding kan afronden?
De overheid heeft tenslotte allerlei richtlijnen en beperkingen en stel dat er sprake is van een strenger beleid, zoals Frankrijk e.d.

Nederlof Centrum doet er alles aan om te zorgen dat je een opleiding altijd succesvol zult kunnen afronden. Als de maatregelen een bepaalde periode betreffen, programmeren we alles daaromheen. Groepen kunnen worden gesplitst in kleinere subgroepen, lessen kunnen als webinar worden gevolgd, toetsing vindt sowieso al vaak plaats via onze digitale Nederlof Academie, er zijn gelukkig mogelijkheden genoeg.

 • We hebben voldoende zaal capaciteit om ook bij aanpassen van de programmering (om een lockdown heen) iedereen te kunnen plaatsen.
 • Er is voldoende zaal capaciteit om groepen te kunnen splitsen.
 • De lesstof voor en na lesdagen, verstreking van video’s en de toetsing is altijd al digitaal geweest via onze Nederlof Academie.
 • Er zijn voldoende docenten voor eventuele aanpassing van lesschema’s.
 • De lessen die door overheidsmaatregelen niet doorgaan kunnen, als het te lang gaat duren, tijdelijk ondersteund worden met een ‘tussen-webinar’ of worden onderwezen als webinar met praktijkoefeningen.

We vragen je om, mocht dit onverhoopt nodig zijn, ook van jouw kant flexibel te zijn in het aanpassen aan nieuwe situaties die zich aandienen.

 

 

Betaling maandtermijnen en vervallen lesdag opleiding

Betaling maandtermijnen en vervallen lesdag opleiding

 • Als het schema van de lessen gewijzigd is, blijft het schema van de betaling van de maandtermijnen gewoon hetzelfde.
 • De maandtermijnen worden niet doorgeschoven en er komt ook geen maandtermijn bij.
Stel dat ik als student het virus heb?

Als je de verschijnselen hebt die bij dit virus horen, kan je overleggen met het kantoor. Dan verplaatsen we je inschrijving (cursus) volgens de op deze pagina genoemde soepele voorwaarden of kan je inhalen (opleiding).

Noot: zie verschijnselen in het informatieblokje hieronder

Hoe weet ik of ik het virus heb?

Wat is het verschil tussen een gewone verkoudheid en het coronavirus (Covid-19)

 • Het hebben van een loopneus en wat kuchen kan een ‘gewone’ verkoudheid zijn.

De verschijnselen van het coronavirus (Covid-19) worden als volgt omschreven

 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Koorts
 • Spierpijn
 • Verwardheid
 • Hoofdpijn
 • Keelpijn
 • Rode vlekken (meestal op de benen) die niet jeuken en niet verdwijnen als je er op drukt
 • Tijdelijk verdwijnen van smaak in de mond

Het advies is om bij het vermoeden van het hebben van de verschijnselen van het coronavirus (Covid-19) niet meteen de huisarts te bellen (ze kunnen het niet aan) maar pas bij ernstige verschijnselen contact op te nemen.

Wat zijn ernstiger verschijnselen?

 • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk (bron RIVM)

Officiele informatie

Mag of moet ik een mondkapje dragen

Dat is overheidswege niet verplicht. Bij een cursus of opleiding is het in principe ook niet verplicht. Het kan echter bij een een op een oefening (met een medestudent) handig zijn om een mondkapje te gebruiken omdat er dan tijdelijk geen sprake is van 1,5 meter afstand. We adviseren je dit te overleggen met je oefenpartner in de les.

Zorg zelf voor een mond-neus kapje. In geval van nood hebben we deze wel op voorraad.

Kan ik de lessen digitaal volgen

Onze opleidingen zijn altijd ‘live’ onderwijs. Mochten maatschappelijke omstandigheden er om vragen dan zullen bepaalde lessen digitaal (op afstand) gevolgd kunnen worden. Dat zullen dan veelal ook live lessen zijn, dus die je alle op hetzelfde moment volgt. Dat noemen we een webinar (web seminar). De lesstof is geheel identiek. Omdat een webinar best intens is, duurt deze niet langer dan een dagdeel van totaal 3 a 3,5 uur Dat betekent dat een fysieke lesdag wordt vervangen door een webinar en video opdrachten met feedback, of twee losse webinars. Een webinar is bij Nederlof Centrum pas een overweging als het niet anders kan; we hebben een sterke voorkeur voor klassikaal onderwijs. 

Ter geruststelling: je zult een opleiding gewoon kunnen voltooien, daar zorgen we voor.

Protocol beroepsopleidingen inzien

Protocol Beroepsopleidingen Nederlof Centrum

Het protocol voor triage, locatie, hygiëne, veiligheid, leraar en student kan je hier inzien en downloaden.

Corona-protocol.pdf

Triage formulier

Triage formulier

Je kunt het triage formulier hier invullen: Klik

Als er door de overheid / RIVM meer maatregelen volgen

Als het RIVM (of andere instantie) meer maatregelen zou aankondigen (of verlengen)

 • Dan passen we alles gewoon aan.
 • Je ontvangt altijd een e-mail van ons met wijzigingen.
 • Zorg wel dat de contactgegevens die wij van je hebben up-to-date zijn (vooral e-mail en mobiele telefoon).