Wat als ik tussentijds stop

We hopen van niet maar soms komt het voor
De opleidingen van Nederlof centrum zijn nagenoeg allemaal echt ‘contactonderwijs’, ofwel opleidingen waarbij de lessen grotendeels of zelfs 100% live door een docent(e) in een zaal onderwezen worden.
Over Nederlof CentrumContact

Wat als je (tussentijds) stopt met een opleiding

De opleidingen van Nederlof centrum zijn nagenoeg allemaal echt ‘contactonderwijs’, ofwel opleidingen waarbij de lessen grotendeels of zelfs 100% live door een docent(e) in een zaal onderwezen worden.

Dat betekent dat de lessen ook een maximaal aantal deelnemers kennen. De kosten die een centrum maakt zijn gebaseerd op een maximaal aantal studenten en opstartkosten., dat zijn kosten die sowieso gemaakt worden voor een student, al zou deze niet meer komen op dag 1.  Deze opstartkosten bestaan onder andere uit:

 • Administratiekosten
 • Administratieve verwerking inschrijving
 • IT kosten
 • Marketing kosten
 • Personeel / ZZP kosten
 • Huur trainingslocatie
 • Toezending en afhandeling door student in te sturen documenten incl. de overeenkomst
 • Afnemen intaketoets en/of intakegesprek
 • Planning en samenstellen groepsroosters
 • Werving en planning docenten
 • Specifieke voorlichting cq informatievoorziening
 • Verspreiding informatiemateriaal
 • Opzetten studentendossier
 • Opzetten en inrichten online leeromgeving
 • Voorbereiding en uitvoering introductie / open dag
 • Gerelateerde uitgaven als porto, online licentiekosten en info materiaal
 • Interne beoordeling inschrijving (niveau, vooropleiding)
 • Licentiekosten verschuldigd per student (telling op 1e lesdag)

Zelfs de syllabus wordt over het algemeen gedrukt per nieuwe groep, zodat deze start met recent lesmateriaal.

Inschrijven voor een opleiding geeft, na de wettelijke bedenktermijn, echt ook verplichtingen van de kant van de student. Dat betekent ook dat je bij stoppen niet kunt verwachten dat je alle lesgeld terug krijgt of dat de lopende verplichtingen niet meer bestaan. Zo kun je er vanuit gaan dat de verplichtingen in het lopende lesjaar 40 tot 50% zijn van het lesgeld van dat jaar, vermeerderd met een evenredig deel van het lesgeld voor elke reeds gevolgde les (of je daar wel of niet bij aanwezig was).

Voor het centrum betekent dit al Nederlof Centrum een student minder heeft in de vervolg lesjaren, een plek die we niet meer aan iemand anders kunnen geven omdat het contactonderwijs is; dat is de tegemoetkoming van onze kant.

Deze ‘regels’ worden heel nauwkeurig omschreven in onze algemene voorwaarden (klik) en er zijn meerdere pagina’s bij Vragen / Administratief met vraag en antwoord speciaal over (tussentijds) stoppen of verplaatsen (klik).

 

Pin It on Pinterest