Wat als ik tussentijds stop

We hopen van niet maar soms komt het voor

Wat als je (tussentijds) stopt met een opleiding

De opleidingen van Nederlof centrum zijn nagenoeg allemaal echt ‘contactonderwijs’, ofwel opleidingen waarbij de lessen grotendeels of zelfs 100% live door een docent(e) in een zaal onderwezen worden.

Dat betekent dat de lessen ook een maximaal aantal deelnemers kennen. De kosten die een centrum maakt zijn gebaseerd op een maximaal aantal studenten, loonkosten van een of meerdere docenten, lesmateriaal, promotie, kantoorkosten, de digitale academie, licenties, drukwerk, accreditaties en erkenningen, verzekeringen om enkele te noemen. Zelfs de syllabus wordt over het algemeen gedrukt per groep, zodat deze start met recent lesmateriaal.

Inschrijven voor een opleiding geeft, na de wettelijke bedenktermijn, echt ook verplichtingen van de kant van de student. Dat betekent ook dat je bij stoppen niet kunt verwachten dat je alle lesgeld terug krijgt of dat de lopende verplichtingen niet meer bestaan. Zo kun je er bijvoorbeeld vanuit gaan dat de verplichtingen minstens doorlopen tot het einde van het eerste lesjaar. Feitelijk betekent dit al dat Nederlof Centrum een student minder heeft in de vervolg lesjaren, een plek die we niet meer aan iemand anders kunnen geven omdat het contactonderwijs is, maar dat is de tegemoetkoming van onze kant.

Deze ‘regels’ worden heel nauwkeurig omschreven in onze algemene voorwaarden (klik) en er zijn meerdere pagina’s bij Vragen / Administratief met vraag en antwoord speciaal over (tussentijds) stoppen of verplaatsen (klik).