Er is de laatste tijd veel gaande waar het de medische basiskennis betreft:
Tot op heden zijn de vergoedingen afhankelijk van de lobby tussen therapeuten organisatie en verzekeraar en uiteraard het scholingsniveau. Vandaar dat al onze opleidingen geaccrediteerd zijn. Nadeel van deze jaarlijkse lobby is dat de regels steeds veranderden en niemand precies wist waar hij of zij aan toe was. (en de verzekeraars zelf ook niet)

Nu heeft de overheid bepaalt dat de verzekeraars één orgaan moesten aanwijzen die de eisen voor het niveau van de opleidingen medische basiskennis bepaalde en ook een register gaat aanleggen van afgestudeerden (vergelijkbaar met artsen e.d.)

Dat was de introductie, nu de veranderingen die er aan komen:
We hebben zojuist overleg gehad met een organisatie en hebben wat informatie over wat nog niet is maar wel gaat komen, over ongeveer een maand;

– alle medische basiskennis moet voldoen aan een door de overheid aangewezen orgaan
– de eisen zijn zwaarder (aan de leraren, organisatie, accreditatie )
– alle afgestudeerden worden geregistreerd in een basisregister, net als artsen

Het goede nieuws… onze opleiding voldoet daaraan.
Nadeel (vinden wij ook) de kosten gaan omhoog naar gemiddeld € 2500-3200,- voor medische basiskennis.
Ook die bij ons gegeven wordt gaat omhoog. Alle aanmeldingen die er al waren en die nog volgen in de overgangsregeling tot 1 juni blijven € 1250,- daarna is het € 1995,- (lager kon niet) Om voor deze financiële overgangsregeling in aanmerking te komen moet de startdatum september 2013 zijn, op welke locatie ook)

Voor reeds afgestudeerden:
Een van de eerste vragen die wij stelden was:
– hoe zit het reeds afgestudeerden Medische Basiskennis?
De eerste reactie was dat deze er buiten vielen maar nu is rond (en toegezegd) dat er een bijscholing komt zodat deze ook binnen het nieuwe stelsel zullen vallen. Hier zijn verder nog geen details over omdat deze pas vorm zal krijgen als alle details en eisen naar buiten zijn gekomen. Zie dit maar als voorinformatie.

De beroepsopleidingen:
Aurahealing, Reiki Practitioner, Meditatieopleiding en Reiki Master opleidingen zijn alle gevrijwaard van veranderingen, dus alles blijft hetzelfde.

Categorieën

We zijn open!

We zijn open! De cursussen en opleidingen zijn gewoon te volgen. Zowel het KTNO als Rijksoverheid en NRTO geven aan dat het kan en mag! Groepen Er is toestemming tot maximaal 30 personen. Nederlof Centrum heeft ervoor gekozen om de groepen een stuk kleiner te houden....

Verlichting – een prachtig bijproduct van elke opleiding

Verlichting Het begrip verlichting speelt al heel lang een grote rol in ons leven. Eerst prive, al meer dan 15 jaar voordat Nederlof Centrum ontstond. Daarna bij onze beweegredenen om Nederlof Centrum te beginnen 30 jaar geleden en nog steeds als motivatie voor het...

Website aangepast

Onze website is de laatste twee weken aangepast. Wat begon als een kleine aanpassing is uiteindelijk qua indeling en uiterlijk een stuk efficiënter geworden. Het topmenu is vervallen en geïntegreerd in het hoofdmenu. Als je iets zoekt: de hoofdmenu structuur is...