Wijziging algemene voorwaarden over tussentijds annuleren

Wijzigingen per 07-11-2019
  • De regeling waarbij de student deel 2 van een meerjarige opleiding 30 dagen voor aanvang van dat deel kon (moest) annuleren waarbij dan tegen annuleringskosten en het vervallen van de combi-korting het vervolg deel verviel, was voor sommige studenten niet helder en gaf soms misverstanden. Mede omdat de delen gebaseerd waren op de inhoud van de opleiding en niet op studiejaren. Deze is dan ook afgeschaft.
  • De nieuwe regeling betekent dat de student geen rekening meer hoeft te houden met de thema’s en onderliggende verdeling binnen een opleiding, maar gewoon per lesjaar kan annuleren. Daarbij gelden de lesjaren en bijdragen per lesjaar als vermeld op de website van Nederlof Centrum en op de bevestiging.
  • In de nieuwe regeling kan de student bij een meerjarige opleiding elk vervolg studiejaar tegen een laag annuleringstarief (momenteel 10%) annuleren, op voorwaarde dat dit 60 dagen voor het einde van het huidige lesjaar per email is doorgegeven aan het kantoor en bevestigd is door het kantoor.
  • Hou er wel rekening mee dat ook bij op tijd annuleren (minimaal 2 maanden voor het einde van het huidige lesjaar) er overige kosten in rekening kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld als er al lesmateriaal is vervaardigd c.q. verstrekt voor dat lesjaar, als er al activiteiten zijn gevolgd of gebruik is gemaakt van voorzieningen die betrekking hebben op het te annuleren vervolgjaar of als er al delen digitaal zijn verstrekt middels de Nederlof Academie.
  • De regeling waarbij de student bij het volgen van een opleiding die uit meerdere losse delen bestaat, een combi-korting krijgt die vervalt bij het annuleren van een of meer onderdelen, blijft gewoon bestaan.
  • Deze nieuwe regeling is geldig voor alle inschrijvingen na 07-11-2019, dus niet voor inschrijvingen voor die datum.

Categorieën

Inloggen Nederlof Academie vernieuwd

Inloggen, uitloggen en beheer verbeterd Per 30 juni 2021 is de website van Nederlof Academie verbeterd qua inloggen en uitloggen. Deze informatie is alleen van toepassing voor de extra leeromgeving van een aantal opleidingen, waaronder de Meditatieleraar opleiding,...

We zijn open!

We zijn open! De cursussen en opleidingen zijn gewoon te volgen. Zowel het KTNO als Rijksoverheid en NRTO geven aan dat het kan en mag! Groepen Er is toestemming tot maximaal 30 personen. Nederlof Centrum heeft ervoor gekozen om de groepen een stuk kleiner te houden....

Verlichting – een prachtig bijproduct van elke opleiding

Verlichting Het begrip verlichting speelt al heel lang een grote rol in ons leven. Eerst prive, al meer dan 15 jaar voordat Nederlof Centrum ontstond. Daarna bij onze beweegredenen om Nederlof Centrum te beginnen 30 jaar geleden en nog steeds als motivatie voor het...