Wijziging algemene voorwaarden over tussentijds annuleren

Wijzigingen per 07-11-2019
  • De regeling waarbij de student deel 2 van een meerjarige opleiding 30 dagen voor aanvang van dat deel kon (moest) annuleren waarbij dan tegen annuleringskosten en het vervallen van de combi-korting het vervolg deel verviel, was voor sommige studenten niet helder en gaf soms misverstanden. Mede omdat de delen gebaseerd waren op de inhoud van de opleiding en niet op studiejaren. Deze is dan ook afgeschaft.
  • De nieuwe regeling betekent dat de student geen rekening meer hoeft te houden met de thema’s en onderliggende verdeling binnen een opleiding, maar gewoon per lesjaar kan annuleren. Daarbij gelden de lesjaren en bijdragen per lesjaar als vermeld op de website van Nederlof Centrum en op de bevestiging.
  • In de nieuwe regeling kan de student bij een meerjarige opleiding elk vervolg studiejaar tegen een laag annuleringstarief (momenteel 10%) annuleren, op voorwaarde dat dit 60 dagen voor het einde van het huidige lesjaar per email is doorgegeven aan het kantoor en bevestigd is door het kantoor.
  • Hou er wel rekening mee dat ook bij op tijd annuleren (minimaal 2 maanden voor het einde van het huidige lesjaar) er overige kosten in rekening kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld als er al lesmateriaal is vervaardigd c.q. verstrekt voor dat lesjaar, als er al activiteiten zijn gevolgd of gebruik is gemaakt van voorzieningen die betrekking hebben op het te annuleren vervolgjaar of als er al delen digitaal zijn verstrekt middels de Nederlof Academie.
  • De regeling waarbij de student bij het volgen van een opleiding die uit meerdere losse delen bestaat, een combi-korting krijgt die vervalt bij het annuleren van een of meer onderdelen, blijft gewoon bestaan.
  • Deze nieuwe regeling is geldig voor alle inschrijvingen na 07-11-2019, dus niet voor inschrijvingen voor die datum.

Categorieën

Coronavirus en inschrijvingen – vraag en antwoord

Vragen over inschrijvingen voor een cursus of opleiding en het hervatten van de lessen per 1 juni 2020. Er is een informatie pagina gecreëerd met de vragen die we krijgen en de antwoorden erbij. Deze pagina kan je vinden bovenin het menu bij 'Vragen' of door op deze...

Nieuwsbrief Coronavirus – maart 2020

Nieuwsbrief maart 2020  Dit keer actueel nieuws over het coronavirus (covid-19).  Het is een onderwerp dat speelt op dit moment. Zelfs mensen die het nieuws niet echt volgen zijn er van op de hoogte. Wat kan je zelf doen, wat niet en in hoeverre zijn er...